Gewijzigde Governancecode Zorg: pas uw statuten aan vóór 1 januari 2019

Datum gepubliceerd: woensdag, 17 oktober 2018 Ga terug naar het overzicht

Beschikt u al over de juiste statuten?
Per 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg in werking getreden. De statuten moeten in overeenstemming zijn met deze nieuwe Governancecode Zorg. Veel zorgaanbieders hebben nog geen actie ondernomen en beschikken over statuten die nog niet voldoen. Het is dus zeer raadzaam om uw statuten te laten controleren of deze al voldoen aan de vereisten die gelden op grond van de Governancecode Zorg.

Let op!
Er is enige onduidelijkheid over de verplichte toepassing van de Governancecode Zorg.

  • We benadrukken hierbij dat de Governancecode Zorg ook van toepassing is als een zorgaanbieder niet bij één van de bij BoZ aangesloten organisaties is aangesloten.
  • Ook pgb-gefinancierde particuliere woonzorginstellingen zullen volledig moeten voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en dienen dus ook de Governancecode Zorg na te leven.

Wat moet u doen?
Controleer of uw statuten voldoen aan de vereisten vanuit de Governancecode Zorg. Deze code kent een aantal verplichtingen. Zo dient de zorgaanbieder bijvoorbeeld te beschikken over een toezichthoudend orgaan. Bij besloten vennootschappen is dit een raad van commissarissen.

Vraag ons naar conceptstatuten
In samenwerking met een notariskantoor hebben wij conceptstatuten ontwikkeld die voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Indien gewenst kunnen wij u helpen bij de benodigde aanpassing van de statuten.

Meer weten?
Heeft u nog vragen over de Governancecode Zorg of de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact met op met André Loesink via tel. 0315 – 270 000.