Jaarverantwoording Zorg in Natura 2018 gemeente Arnhem

Datum gepubliceerd: maandag, 03 december 2018 Ga terug naar het overzicht

Heeft uw zorginstelling een contract met de gemeente Arnhem voor leveren van Zorg in Natura 2018? Als uw productie voor de gemeente Arnhem gelijk is aan of hoger is dan € 125.000 bij de WMO en/of Jeugd dient u een controleverklaring te overhandigen.

Een aantal punten zijn aangepast ten opzichte van voorgaande jaren:

  • Uiterlijk 1 maart 2019 levert u de financiële productieverantwoording(en) bij de gemeente Arnhem aan. Heeft u geen omzet bij de gemeente Arnhem? U bent dan niet verplicht een verantwoording in te vullen, maar u moet wel aan de gemeente Arnhem per e-mail of brief mededelen dat u geen productie heeft.
    Dit kan via contractbeheersociaaldomein@arnhem.nl;
  • Conform het protocol levert u vóór 1 april 2019 een controleverklaring van de accountant bij de productieverantwoording(en) aan als de productie voor de gemeente Arnhem gelijk is aan of hoger is dan:
    • € 125.000 bij de WMO en\of;
    • € 125.000 bij de Jeugd (WMO en Jeugdwet worden niet bij elkaar opgeteld)

Tot en met het jaar 2017 bedroeg dit grensbedrag nog € 250.000. Wellicht was u vorig jaar niet verplicht een controleververklaring te overhandigen, maar juist dit jaar wel.

Onderstaande data zijn voor u van belang in verband met de verantwoording richting de gemeente: 

15 januari 2019: Maandverantwoording december aanleveren (indien van toepassing)
31 januari 2019: Uiterste aanleverdatum facturen / declaraties 2018 bij Zorg-Lokaal
1 maart 2019: Uiterste aanleverdatum financiële productieverantwoording via het landelijk protocol
1 april 2019: Uiterste aanleverdatum controleverklaring met bijbehorende geparafeerde productieverantwoording voor de gemeente Arnhem (voor zover van toepassing)

De productieverantwoording en controleverklaring levert u aan bij Contractmanagement Sociaal domein gemeente Arnhem via: contractbeheersociaaldomein@arnhem.nl.

Meer weten?
Neem dan contact op met Richard Hulshof van Confirm (onze samenwerkingspartner) via 0800 – 26 63 476.