Zorg nieuws

‘Nieuwe ‘aftapwet’ beperkt het medisch beroepsgeheim’

Afgelopen zomer heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet regelt bredere bevoegdheden voor de Nederlandse inlichtingendiensten. De wet heeft ook betrekking op de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten, bijvoorbeeld via telefoon, internet en e-mail. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) maakt zich daar ernstige zorgen over. De nieuwe […]

Lees meer

Problemen hulpbehoevenden vaak niet opgelost door gemeente

Veel mensen die bij de gemeente aankloppen voor hulp zijn niet tevreden. Bij een vijfde tot een kwart van hen worden de problemen op het gebied van huishoudelijke hulp en ondersteuning onvoldoende opgelost, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Bron: https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/40028-problemen-hulpbehoevenden-vaak-niet-opgelost-door-gemeente.html

Lees meer

‘Twee ministers op VWS is in strijd met Grondwet’

De Eerste Kamer wil opheldering van premier Mark Rutte over de voorgenomen benoemingen van meerdere ministers op hetzelfde ministerie. Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD) schrijft in een woensdag verschenen brief dat het strijdig is met de Grondwet om meer dan één iemand aan te stellen als hoofd van een ministerie. In het nieuwe kabinet krijgen drie […]

Lees meer

Steeds meer ouderen overlijden door val

Zeker 3.884 Nederlanders zijn vorig jaar overleden door een noodlottige valpartij, bijna vierhonderd (11 procent) meer dan in 2015.  Bron: https://www.nu.nl/gezondheid/4979474/steeds-meer-ouderen-overlijden-val.html

Lees meer

Proef met integraal pgb struikelt over financiële schotten

Eén budget voor alle zorg die iemand nodig heeft, ongeacht of die zorg onder de Wmo, Jeugdwet, Wlz of Zvw valt. Het integraal pgb zou een uitkomst zijn voor individuen of gezinnen met een complexe zorgvraag. Een proef in de gemeenten Woerden en Delft bewijst dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Financiële en juridische […]

Lees meer

‘Zorg is fors meer kwijt aan accountant’

De accountantskosten voor de zorg zijn in 2016 gemiddeld met 12 procent gestegen. Bij de geestelijke gezondheidszorg was er zelfs een stijging van ruim 15 procent en bij verpleging, verzorging en thuiszorg van bijna 15 procent. In totaal betaalden de zorgorganisaties samen 87 miljoen euro voor controle- en advieswerk, zo’n 127 duizend euro gemiddeld per […]

Lees meer

Medicijnkosten stijgen 130 miljoen door btw-verhoging

De verhoging van de btw van 6 procent naar 9 procent, aangekondigd in het nieuwe regeerakkoord, geldt ook voor geneesmiddelen. Dat betekent dat de jaarlijkse uitgaven aan medicijnen zullen stijgen met 130 miljoen euro. Bron: https://www.skipr.nl/actueel/id32248-medicijnkosten-stijgen-130-miljoen-door-btw-verhoging.html

Lees meer

NZa: Mogelijkheden voor fraudeaanpak pgb te beperkt

Bron: http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-Mogelijkheden-voor-fraudeaanpak-pgb-te-beperkt/

Lees meer

Memo Jeugdwet

Memo Jeugdwet. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/07/10/memo-jeugdwet

Lees meer

ActiZ: Bezuinigingen wijkverpleging onacceptabel

Het komende kabinet Rutte III heeft met het conceptregeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ de duidelijke ambitie om de ouderenzorg en de langdurige zorg met concrete maatregelen te ondersteunen. Eventuele bezuinigingen op de wijkverpleging vindt ActiZ onacceptabel. Dit meldt ActiZ. Bron: https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/nieuws/39852-actiz-bezuinigingen-wijkverpleging-onacceptabel.html

Lees meer

BR/REG-18134a

Experiment persoonsvolgende inkoop Wlz 2018 Bron: http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_18134a__Experiment_persoonsvolgende_inkoop_Wlz_2018

Lees meer

TH/BR-024

TH/BR-024 Beleidsregel handhaving informatieverstrekking overstapperiode 2017 – 2018 Bron: http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/TH_BR_024__TH_BR_024_Beleidsregel_handhaving_informatieverstrekking_overstapperiode_2017__2018

Lees meer

Twee ministers op VWS

In het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie krijgen drie departementen twee ministers. Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is daar een van. Dat hebben de partijen woensdag afgesproken. Bron: https://www.skipr.nl/actueel/id32144-twee-ministers-op-vws.html

Lees meer

Roep verpleegkundigen om meer personeel

De hoge werkdruk in de zorg heeft invloed op de gezondheid of het privéleven van ruim driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden. Dat blijkt uit een enquête van de beroepsvereniging V&VN onder 17.000 leden. De V&VN wil dat via een noodplan de werkdruk wordt verlaagd. Verpleegkundigen moeten meer tijd kunnen besteden aan patiënten. Bron: https://www.skipr.nl/actueel/id32103-roep-verpleegkundigen-om-meer-personeel-.html

Lees meer

Nieuw kabinet wil vast tarief voor Wmo-hulp

Het nieuwe kabinet maakt een einde aan de opeenstapeling van verschillende eigen bijdragen die mensen betalen voor hulp op basis van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo). Er komt een vast tarief waar zaken als huishoudelijke hulp, dagbesteding en maaltijdservice mee worden afgedekt. Bron: https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/nieuws/39784-nieuw-kabinet-wil-vast-tarief-voor-wmo-hulp.html

Lees meer

ActiZ Benchmark Zorg 2017: financiële positie zorgorganisaties verder verzwakt

Uit de vandaag gepresenteerde ‘ActiZ Benchmark Zorg 2017’ blijkt dat het gemiddelde nettoresultaat van zorgorganisaties in de ouderenzorg landelijk gezien in 2015 en 2016 verder is gedaald. De financiële positie van zorgorganisaties is verder verzwakt. Zorgorganisaties die veel wijkverpleging leveren scoren het laagst ten opzichte van organisaties die weinig tot geen wijkverpleging leveren. Zorgorganisaties zijn […]

Lees meer

Klanten en professionals positief over wijkverpleging

Zowel cliënten en mantelzorgers als zorgprofessionals zijn overwegend positief over de huidige wijkverpleging. Dat concludeert onderzoeksbureau NIVEL op basis van onderzoek onder 2500 betrokkenen. Wel zien zorgprofessionals steeds meer cliënten met complexe zorgvragen en meer overbelaste mantelzorgers. Ook de samenwerking met gemeenten, sociale wijkteams en de ggz is een aandachtspunt. Bron: https://www.skipr.nl/actueel/id32058-klanten-en-professionals-positief-over-wijkverpleging.html

Lees meer

Tweede Kamer blikt terug op beleid in ouderenzorg

In een debat naar aanleiding van de bezuinigingen op de ouderenzorg maken de zorgwoordvoerders de balans op van het zorgbeleid van demissionair staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Volgens Marijnissen (SP) hebben de bezuinigingen op de ouderenzorg veel gekost. Er zijn banen verloren gegaan, verzorgingshuizen gesloten en sommige ouderen moesten zelfs naar de rechter om zorg […]

Lees meer

Kamerbrief bij ontwerpbesluit over wijziging van het Besluit Jeugdwet

Staatssecretaris van Rijn (VWS) stuurt het ontwerpbesluit over wijziging van het Besluit Jeugdwet teneinde outcomegegevens toe te voegen aan de te verstrekken gegevens in het kader van de beleidsinformatie. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/28/kamerbrief-bij-ontwerpbesluit-over-wijziging-van-het-besluit-jeugdwet

Lees meer

Nota van toelichting wijziging Besluit Jeugdwet

Nota van toelichting wijziging Besluit Jeugdwet. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/28/nota-van-toelichting-wijziging-besluit-jeugdwet

Lees meer
Pagina 2 van 14