Zorg nieuws

VNG: ‘Wmo-aanbieders moeten transparant zijn over kostprijs’

Zorginstellingen hebben te weinig inzicht in hun eigen kostprijs. Bron: https://www.zorgvisie.nl/financien/nieuws/2017/8/vng-wmo-aanbieders-moeten-transparant-zijn-over-kostprijs/

Lees meer

Zorguitgaven verdubbelen tot 174 miljard euro in 2040

De zorguitgaven zullen in 2040 zijn verdubbeld tot 174 miljard euro als deze in het huidige tempo blijven groeien. Deze toename komt door bevolkingsgroei, vergrijzing, technologie en stijging van de welvaart. De uitgaven aan kanker stijgen het hardst en zijn bijna helemaal toe te schrijven aan technologische ontwikkelingen, zoals nieuwe medicatie. Bron: https://www.skipr.nl/actueel/id31455-zorguitgaven-verdubbelen-tot-174-miljard-euro-in-2040.html

Lees meer

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars kan nog beter

Een inventarisatie van samenwerkingsprojecten tussen gemeenten en zorgverzekeraars legt de lacunes bloot. Bron: https://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Verdieping/2017/8-/Samenwerking-gemeenten-en-zorgverzekeraars-kan-nog-beter/

Lees meer

Porsches en BMW’s voor de directie

De zorg is een mooi verdienmodel. Bron: https://www.zorgvisie.nl/Financien/Verdieping/2017/8/Porsches-en-BMWs-voor-de-directie/

Lees meer

Zorgverzekeraars nemen maatregelen tegen fraude in de wijkverpleging

Zorgverzekeraars maken zich zorgen om de toenemende fraude in de wijkverpleging. Vorig jaar is in de wijkverpleging voor 2 miljoen euro gefraudeerd, zo blijkt uit de laatste cijfers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dat meldt ZN.  Bron: https://www.nationalezorggids.nl/zorgverzekering/nieuws/38618-zorgverzekeraars-nemen-maatregelen-tegen-fraude-in-de-wijkverpleging.html

Lees meer

Tijd voor de jeugdzorg

Er lijken maar weinig branches te zijn waarin er zoveel onrust is als de jeugdzorg. Bron: https://www.zorgvisie.nl/kwaliteit/verdieping/2017/7/tijd-voor-de-jeugdzorg-/

Lees meer

Publieksversie Inkoopkader Wlz 2018- 2020 beschikbaar

Zorgkantoren publiceren in ZN-verband een publieksversie van het Wlz inkoopkader 2018–2020. De publieksversie richt zich op de cliënten en/of cliëntenraden van zorgorganisaties en kan een hulpmiddel zijn voor zorgorgaanbieders om hen te informeren en betrekken bij de inkoopgesprekeken met het zorgkantoor.  In de publieksksversie van het Inkoopkader 2018–2020 staat dat zorgkantoren het belangrijk vinden dat cliëntenraden […]

Lees meer

Zorgboerderij als inspiratiebron voor dementiezorg

Het helpen verzorgen van dieren, naar buiten gaan, gezamenlijk koken of helpen tuinieren; verschillende kenmerken van zorgboerderijen kunnen ook worden toegepast in andere zorgomgevingen voor mensen met dementie. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en Maastricht University, zo meldt het RIVM.  Bron: https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/nieuws/38613-zorgboerderij-als-inspiratiebron-voor-dementiezorg.html

Lees meer

BR/REG-17136f

Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis Bron: http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_17136f__Prestatiebeschrijvingen_en_tarieven_volledig_pakket_thuis

Lees meer

Nieuw pgb-systeem begin 2018 niet gereed

Ondanks de plannen voor een nieuw pgb-systeem in 2018, blijft de verwerking en uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) ook dan bij de Sociale Verzekeringsbank. Het was de bedoeling dat er begin 2018 een compleet nieuw systeem zou komen, echter heeft deze vertraging opgelopen. Dit betekent dat begin volgend jaar nog niets verandert, laat de […]

Lees meer

CI/17/39c

Aangepaste beleidsregels Wlz 2017 en 2018 Bron: http://www.nza.nl/regelgeving/circulaires/CI_17_39c__Aangepaste_beleidsregels_Wlz_2017_en_2018

Lees meer

BR/REG-17137f

Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten Bron: http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_17137f__Prestatiebeschrijvingen_en_tarieven_zorgzwaartepakketten

Lees meer

CAO VVT 2016-2018 algemeen verbindend verklaard

CAO VVT 2016-2018 algemeen verbindend verklaard Op 1 augustus jl. heeft het ministerie van SZW het besluit waarmee de CAO VVT 2016-2018 algemeen verbindend wordt verklaard in de Staatscourant gepubliceerd. Daarmee zijn per 2 augustus 2017 alle organisaties binnen de sector verplicht de cao toe te passen. Hieronder is de link naar de Staatscourant. Bron: http://www.branchebelang-thuiszorg.nl/nieuws/cao-vvt-2016-2018-algemeen-verbindend-verklaard/

Lees meer

Faillissement leidt tot lastig jaar voor TSN

Het bedrijf is verder gegaan als TSN Woonzorg en TSN Verzorging & Verpleging. Bron: https://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2017/8/Faillissement-leidt-tot-lastig-jaar-voor-TSN/

Lees meer

Verzekeraars en VWS: zorgpremie staat nog niet vast

De premies van de zorgverzekeringen in 2018 staan nog niet vast. Over de hoogte is pas in november met zekerheid iets te zeggen. Dat benadrukken het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland in reactie op de aankondiging van zorgverzekeraar DSW dat de premie volgend jaar met gemiddeld 30 euro per […]

Lees meer

Dilemma’s van het langer thuis wonen

Kunnen ouderen echt wel zo makkelijk thuis blijven wonen? In de radiouitzending van ‘Dit is de Dag’ op 31 juli 2017 vond een goed gesprek plaats over de haken en ogen van het langer thuis wonen en de behoefte aan meer woonvariatie. (04-08-2017) Bron: http://www.kcwz.nl/thema/woonvariaties/dilemma-s-van-het-langer-thuis-wonen

Lees meer

Zorginfrastructuur per 2018 lokaal regelen

Het ministerie van VWS beëindigt de Subsidieregeling Zorginfrastructuur aan het einde van 2017 en zet in op vervolgafspraken op lokaal niveau. Staatssecretaris Van Rijn wil hierover afspraken maken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij verwacht in september meer duidelijkheid te kunnen geven. (26-07-2017 15:05) Bron: http://www.kcwz.nl/thema/scheidenwonenenzorg/zorginfrastructuur-per-2018-lokaal-regelen

Lees meer

Dementie blijft voornaamste doodsoorzaak

Dementie was ook vorig jaar weer de voornaamste doodsoorzaak, met meer dan 15 duizend gevallen. Bij mannen was er zelfs een stijging van 11 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat alleen de feiten onderzoekt en niet de oorzaken. Wel is duidelijk dat mensen ouder worden, waardoor dementie vaker de kans krijgt […]

Lees meer

TH/NR-010

Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Bron: http://www.nza.nl/regelgeving/nadere-regels/TH_NR_010__Regeling_informatieverstrekking_ziektekostenverzekeraars_aan_consumenten

Lees meer

NZa pakt knelpunten bekostiging palliatieve zorg aan

Bron: http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-pakt-knelpunten-bekostiging-palliatieve-zorg-aan/

Lees meer
Pagina 6 van 14