Zorg nieuws

Stijging digitale verpleegkundige overdrachten

Het aantal digitale verpleegkundige overdrachten is met 10 procent gestegen. Bron: https://www.zorgvisie.nl/ict/nieuws/2017/7/stijging-digitale-verpleegkundige-overdrachten/

Lees meer

NZa gaat scherper monitoren op dementiezorg

Belangrijk onderdeel van de dementiezorg is het casemanagement-dementie (cmd). Niet in de laatste plaats ook voor de naasten/mantelzorgers voor de persoon met dementie, die de belasting direct ervaren. Bron: https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=47150

Lees meer

Ingediende moties Wijkverpleging

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg wijkverpleging van de Tweede kamercommissie op 5 juli zijn twee van de drie ingediende moties aangenomen. Bron: https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=47152

Lees meer

Zorgaanbieders Noord-Holland Noord starten met zorgopleiding

Dertien zorgaanbieders in Noord-Holland Noord starten na de zomer met een zorgopleiding voor niveau 3, 4 en 5. Dit schrijft het Noordhollands Dagblad. Bron: https://www.skipr.nl/actueel/id31123-zorgaanbieders-noord-holland-noord-starten-met-zorgopleiding.html

Lees meer

Zorgverzekeraars starten controles op samenloop declaraties Zvw en Wlz in 2017

Zorgverzekeraars starten controles op samenloop declaraties Zvw en Wlz in 2017 De Wlz is voorliggend aan de Zvw; de zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht te controleren op samenloop van beide wetten. Tot nu toe konden zorgverzekeraars dit bij het indienen van een declaratie niet controleren omdat zorgkantoren en zorgverzekeraars de relevante informatie niet digitaal konden […]

Lees meer

Structureel 435 miljoen euro extra voor verpleeghuiszorg

Verpleeghuizen krijgen er vanaf 2018 elk jaar 435 miljoen euro structureel bij voor het aannemen van meer personeel. Bron: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/structureel-meer-geld-verpleeghuizen.html

Lees meer

Van Rijn stelt besluit toegang psychiatrie tot Wlz uit

Er wordt voorlopig nog geen besluit genomen over cliënten met een psychiatrisch probleem en de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heeft demissionair staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid vorige week laten weten. Hij wil dat het toekomstig kabinet hierover een besluit neemt. Teleurstellend, vindt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Want cliënten met een verstandelijke […]

Lees meer

Tarieven normatieve huisvestingscomponent dalen

De NZa heeft de beleidsregels voor 2018 gepubliceerd, de VGN overweegt het besluit over de rente op NHC’s te procederen. Bron: https://www.zorgvisie.nl/financien/nieuws/2017/7/tarieven-normatieve-huisvestingscomponent-dalen-/

Lees meer

Wijkverpleging ziet zomer ‘met angst en beven’ tegemoet

De wijkverpleging ziet vanwege nijpende personeelstekorten “met angst en beven de zomer op zich af komen”. Dat schrijft directeur Sonja Kersten van beroepsvereniging V&VN in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Bron: https://www.skipr.nl/actueel/id31071-wijkverpleging-ziet-zomer-met-angst-en-beven-tegemoet.html

Lees meer

Structureel 435 miljoen euro extra voor verpleeghuiszorg

Op 4 juli berichtte Staatssecretaris van VWS, van Rijn aan de Tweede Kamer dat vanaf 2018 jaarlijks 335 miljoen euro structureel extra beschikbaar is, boven de in de Voorjaarsnota al genoemde 100 miljoen structurele uitgaven en de zogeheten incidentele 100 miljoen voor 2017. Bron: https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=47075

Lees meer

Verpleeghuizen krijgen in 2018 435 miljoen euro

Verpleeghuizen krijgen er vanaf 2018 435 miljoen euro extra bij. Daarvan kunnen ze circa 7.000 extra personeelsleden aanstellen. Bron: https://www.zorgvisie.nl/financien/nieuws/2017/7/verpleeghuizen-krijgen-in-2018-435-miljoen-euro/

Lees meer

Jumbo gaat boodschappen leveren aan zorgaanbieders

Inkoopcoöperatie Intrakoop en supermarktketen Jumbo zijn een samenwerking aangegaan waardoor Jumbo de wekelijkse boodschappen kan leveren aan zorgaanbieders. Jumbo krijgt als eerste retailer toegang tot de circa zeshonderd zorginstellingen die lid zijn van Intrakoop. Bron: https://www.skipr.nl/actueel/id31024-jumbo-gaat-boodschappen-leveren-aan-zorgaanbieders.html

Lees meer

NSGK Jongerencoach helpt jongeren met beperking aan studie en baan

In het project NSGK Jongerencoach worden door vrijwillige coaches jongeren met een handicap of chronische ziekte ondersteund bij het maken en realiseren van hun toekomstplannen. Jongeren werken hierin samen met een eigen coach bijvoorbeeld aan het vinden van een passende studie of een leuke baan. Dit meldt LECSO. Bron: https://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/38371-nsgk-jongerencoach-helpt-jongeren-met-beperking-aan-studie-en-baan.html

Lees meer

Aantal pgb-houders in de zvw daalt fors

Dalende trend pgb-houders in de zorgverzekeringswet. Bron: https://www.zorgvisie.nl/financien/nieuws/2017/6/aantal-pgb-houders-in-de-zvw-daalt-fors/

Lees meer

BR/REG-18135

Experiment proeftuinen meerzorg 2.0 Wlz Bron: http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_18135__Experiment_proeftuinen_meerzorg_2_0_Wlz

Lees meer

BR/REG-18132

Bekostigingscyclus Wlz 2018 Bron: http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_18132__Bekostigingscyclus_Wlz_2018

Lees meer

BR/REG-18139

Overige kosten Wlz 2018 Bron: http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_18139__Overige_kosten_Wlz_2018

Lees meer

BR/REG-18143

Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018 Bron: http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_18143__Prestatiebeschrijvingen_en_tarieven_zorgzwaartepakketten_2018

Lees meer

BR/REG-18145

Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz Bron: http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_18145__Prestatiebeschrijvingen_en_tarieven_zzp_meerzorg_Wlz

Lees meer

BR/REG-18141

Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018 Bron: http://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_18141__Prestatiebeschrijvingen_en_tarieven_modulaire_zorg_2018

Lees meer
Pagina 7 van 14