Afwijzing aanvraag betaalrekening en dan?

24 mei 2023
algemeen

U vraagt een betaalrekening aan bij een bank, maar de bank weigert deze voor u te openen. Welke mogelijkheden heeft u dan nog?

 

Witwassen en terrorismefinanciering

Als u een betaalrekening wilt openen, dan kan een bank uw aanvraag afwijzen. Banken zijn namelijk wettelijk verplicht om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Zij kunnen uw aanvraag afwijzen als ze het risico op misbruik van de rekening te groot vinden en niet de juiste maatregelen kunnen nemen om dit te voorkomen.

Bij ondernemers spelen daarnaast ook commerciële belangen. De bank kan om commerciële redenen besluiten om uw aanvraag af te wijzen. Bijvoorbeeld omdat u niet past binnen het profiel en de doelstellingen van de bank.

Consument

Na een afwijzing heeft u als consument nog een aantal mogelijkheden:

  1. U probeert bij een andere bank een betaalrekening te openen.
  2. Als dat niet lukt, kunt u bij ABN AMRO, ING, Rabobank of SNS een basisbetaalrekening voor uw persoonlijke bankzaken aanvragen. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. Als u niet aan die voorwaarden voldoet, kan de bank deze aanvraag ook weigeren.
  3. Als u ook geen basisbetaalrekening kunt openen, kunt u als laatste nog een aanvraag indienen voor een betaalrekening onder het Convenant Basisbankrekening. Bij zo’n rekening kan de bank u wel verplichten om de aanvraag samen met een erkende hulpverleningsorganisatie te doen en de rekening door zo’n organisatie te laten beheren.

Let op! Ook een basisbetaalrekening kent een aantal beperkingen ten opzichte van een gewone betaalrekening. U kunt hierop namelijk niet roodstaan, u kunt geen creditcard gebruiken en u kunt geen spaarrekening openen.

Tip! In beginsel moet elke consument een betaalrekening kunnen openen. Als u vindt dat u ten onrechte wordt afgewezen, kunt u een klacht indienen bij de bank. Bent u niet tevreden over de klachtafhandeling, dan kunt u meestal een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wilt u weten of dat mogelijk is, doe dan de sneltest. U kunt ook naar de rechter.

Zakelijke betaalrekening

Na een afwijzing heeft u als ondernemer minder mogelijkheden. U kunt bij een andere bank nog proberen een betaalrekening te openen. Lukt dat niet, dan kunt u nog een klacht indienen bij de bank als u vindt dat u ten onrechte wordt afgewezen. U kunt ook naar de rechter hiervoor.

Overleg Ministerie

In beginsel moet elke ondernemer een betaalrekening kunnen openen. Het Ministerie van Financiën erkent dat dit voor sommige sectoren moeilijk is. Zij ontvangen signalen dat onder andere autohandelaren, verenigingen en stichtingen, en sekswerkers vaak geen betaalrekening kunnen openen.

Het Ministerie van Financiën roept u daarom op om u bij uw brancheorganisatie te melden als u moeilijkheden heeft om een betaalrekening te openen. Het ministerie is in gesprek met de Nederlandsche Bank, de Nederlandse Vereniging voor Banken en verschillende brancheorganisaties over deze problematiek en over de wijze waarop dit opgelost kan worden. Voor een aantal sectoren is dit al in kaart gebracht.

Tip! Minister Kaag heeft de Nederlandse Vereniging van Banken gevraagd om in overleg met de banken een voorstel te doen voor een basisbetaalrekening voor zakelijke klanten.

Meer weten?

Bas Teuwsen
vennoot/ fiscalist
Arjan Bokkers
fiscaal adviseur

Meer nieuwsberichten

Btw-verleggingsregeling vereist identiteit afnemer

Ondernemers die een verleggingsregeling in de btw toepassen, dienen de identiteit van de afnemer vast te stellen. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat dit noodzakelijk is vanwege een effectieve controle op heffing en inning van de btw bij de afnemer.   Verleggingsregeling Als een verleggingsregeling van toepassing is, dient niet de leverancier van goederen btw […]

Kinderopvangtoeslag in 2024 omhoog?

De maximale uurprijzen en de toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslag gaan volgend jaar omhoog.   Maximale uurprijzen Zo wordt de maximale uurprijs voor de dagopvang verhoogd van € 9,12 in 2023 naar € 9,65 in 2024. Voor buitenschoolse opvang bedraagt de maximale uurprijs in 2024 € 8,30 (2023: € 7,85). De maximale uurprijs in de gastouderopvang […]

Fors inkomensnadeel voor nieuwe ouders vanaf 2025

Veel nieuwe ouders gaan er vanaf 2025 in inkomen fors op achteruit. Het inkomensnadeel vloeit voort uit de afschaffing van de IACK per 2024 en de beslissing om kinderopvang nog niet al vanaf 2025 bijna gratis te maken, maar pas twee jaar later, dus vanaf 2027.   Afschaffing IACK Omdat de kinderopvang bijna gratis zou […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga