Tip! Onze agrarische Eindejaarstips 2023

8 november 2023
agrarisch

Is het nog mogelijk om richting het einde van het jaar wat fiscaal voordeel te genieten? Hoe kun je slim inspelen op de wijzigingen die in 2024 ingaan? Wij hebben enkele agrarische Eindejaarstips.

 

Investeren en tijdelijke willekeurige afschrijving in 2023

In 2023 mag je op een aantal, in 2023 geïnvesteerde nieuwe bedrijfsmiddelen, willekeurig afschrijven. Hierdoor kun je de winst in 2023 verlagen, wat voor een directe belastingbesparing kan zorgen. Die extra afschrijving zorgt overigens wel voor minder afschrijving in de komende jaren.

Het willekeurige afschrijven over investeringen gedaan in 2023 kan uitsluitend over nieuwe bedrijfsmiddelen. De regeling geldt niet voor gebruikte middelen. 50% van het bedrijfsmiddel mag (rekening houdend met de restwaarde) willekeurig worden afgeschreven en de andere 50% wordt regulier afgeschreven.

Van plan om te investeren? Doe het dan energiezuinig

De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt in 2024 verlaagd van 45,5% naar 40%. Het kan daarom interessant zijn om de investering nog dit jaar aan te gaan en tenminste de 45,5% al te betalen. Waarbij geldt dat een investering in kleinschalige windturbines en/of zonnepanelen alleen nog voor 2023 kwalificeren voor de ISDE-subsidie.

Optimaliseren investeringsaftrek

Naast de investeringen voor willekeurige afschrijving of energiezuinige investeringen is het in algemene zin van belang je investeringen voor het jaar 2023 in kaart te brengen en waar mogelijk te optimaliseren. Voor 2023 geldt de volgende tabel:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Niet meer dan € 2.600 0%
€ 2.601 t/m € 63.716 28% van het investeringsbedrag
€ 63.717 t/m € 117.991 € 17.841
€ 117.992 t/m € 353.973 € 17.841 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 117.991
Meer dan € 353.973 0%

 

Het kan dus lonen een investering naar voren te halen of juist uit te stellen. Heb jij je investeringen goed in beeld?

Afschrijving eigen gebouwen stopt in 2024 door hogere bodemwaarde (inkomstenbelasting)

Geen tip, maar wel een belangrijke bewustwording. In het Belastingplan 2024 staat een aanpassing van de bodemwaarderegeling gebouwen die de afschrijving bij veel ondernemers raakt. Een gebouw wat voor eigen gebruik is, mocht altijd worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde. Per 2024 geldt dat je slechts mag afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde. Hierdoor kan een stuk afschrijving ‘verloren’ gaan. Het wegvallen van afschrijving betekent direct een hoger belastbaar resultaat.

Het is boer eigen om het verwachte resultaat goed in het hoofd te hebben. Houdt er dus rekening mee dat de afschrijving vanaf 2024 kan ‘tegenvallen’. Je vraagt je vast af of je hier nog wat aan kan doen? Tegen een hoge WOZ-aanslag kan in ieder geval bezwaar worden gemaakt. Doe dit op tijd! Daarnaast zullen we kritisch moeten kijken of bepaalde zaken onder gebouw zijn geactiveerd in de jaarcijfers, welke wellicht feitelijk een werktuig of installatie is. Daar geldt de bodemwaarde namelijk niet voor.

Meer tips?

Tijdens onze agrarische Eindejaarsbijeenkomst op maandagmiddag 20 november 2023 zullen we de onderwerpen nader toelichten en jullie meenemen in nog meer actualiteiten. Nog niet aangemeld? Geef je dan snel op via ons aanmeldformulier. Wij ontvangen je graag!

Meer weten?

Laura Penterman
fiscaal adviseur

Meer nieuwsberichten

Contracten Vion met varkenshouders niet langer eenzijdig gewijzigd

Vion Farming B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toegezegd haar contracten met varkenshouders alleen aan te passen als de varkenshouder daarmee akkoord is. Daarmee voldoet Vion aan de regels van de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw en voedselvoorzieningsketen (Wet OHP Landbouw). Deze wet geldt vanaf 1 november 2021 en heeft als doel de onderhandelingsmacht […]

Voorlopige tarieven GLB 2023

Voor de onderscheiden rechtstreekse betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in het Nationaal Strategisch Plan budgetten opgenomen die evenredig worden verdeeld over de aanvragers. Voor de basisinkomenssteun en de aanvullende herverdelende inkomenssteun gebeurt dit op basis van het aantal subsidiabele hectares. Voor de ecoregeling wordt bovendien rekening gehouden met de uitgevoerde subsidiabele activiteiten. De […]

Excreties veestapel boven plafond 2025

Uit een kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat de excretie van de gehele Nederlandse veestapel volgens de momentopname in het derde kwartaal 472,2 miljoen kilogram stikstof en 146,5 kg fosfaat bedraagt. Dit is 3,5% onder het stikstofproductieplafond en 2,8% onder het fosfaatproductieplafond voor 2023 dat door de Europese Commissie in de derogatiebeschikking is vastgesteld. De […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga