Tip! Onze agrarische Eindejaarstips 2023

8 november 2023
agrarisch

Is het nog mogelijk om richting het einde van het jaar wat fiscaal voordeel te genieten? Hoe kun je slim inspelen op de wijzigingen die in 2024 ingaan? Wij hebben enkele agrarische Eindejaarstips.

 

Investeren en tijdelijke willekeurige afschrijving in 2023

In 2023 mag je op een aantal, in 2023 geïnvesteerde nieuwe bedrijfsmiddelen, willekeurig afschrijven. Hierdoor kun je de winst in 2023 verlagen, wat voor een directe belastingbesparing kan zorgen. Die extra afschrijving zorgt overigens wel voor minder afschrijving in de komende jaren.

Het willekeurige afschrijven over investeringen gedaan in 2023 kan uitsluitend over nieuwe bedrijfsmiddelen. De regeling geldt niet voor gebruikte middelen. 50% van het bedrijfsmiddel mag (rekening houdend met de restwaarde) willekeurig worden afgeschreven en de andere 50% wordt regulier afgeschreven.

Van plan om te investeren? Doe het dan energiezuinig

De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt in 2024 verlaagd van 45,5% naar 40%. Het kan daarom interessant zijn om de investering nog dit jaar aan te gaan en tenminste de 45,5% al te betalen. Waarbij geldt dat een investering in kleinschalige windturbines en/of zonnepanelen alleen nog voor 2023 kwalificeren voor de ISDE-subsidie.

Optimaliseren investeringsaftrek

Naast de investeringen voor willekeurige afschrijving of energiezuinige investeringen is het in algemene zin van belang je investeringen voor het jaar 2023 in kaart te brengen en waar mogelijk te optimaliseren. Voor 2023 geldt de volgende tabel:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Niet meer dan € 2.600 0%
€ 2.601 t/m € 63.716 28% van het investeringsbedrag
€ 63.717 t/m € 117.991 € 17.841
€ 117.992 t/m € 353.973 € 17.841 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 117.991
Meer dan € 353.973 0%

 

Het kan dus lonen een investering naar voren te halen of juist uit te stellen. Heb jij je investeringen goed in beeld?

Afschrijving eigen gebouwen stopt in 2024 door hogere bodemwaarde (inkomstenbelasting)

Geen tip, maar wel een belangrijke bewustwording. In het Belastingplan 2024 staat een aanpassing van de bodemwaarderegeling gebouwen die de afschrijving bij veel ondernemers raakt. Een gebouw wat voor eigen gebruik is, mocht altijd worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde. Per 2024 geldt dat je slechts mag afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde. Hierdoor kan een stuk afschrijving ‘verloren’ gaan. Het wegvallen van afschrijving betekent direct een hoger belastbaar resultaat.

Het is boer eigen om het verwachte resultaat goed in het hoofd te hebben. Houdt er dus rekening mee dat de afschrijving vanaf 2024 kan ‘tegenvallen’. Je vraagt je vast af of je hier nog wat aan kan doen? Tegen een hoge WOZ-aanslag kan in ieder geval bezwaar worden gemaakt. Doe dit op tijd! Daarnaast zullen we kritisch moeten kijken of bepaalde zaken onder gebouw zijn geactiveerd in de jaarcijfers, welke wellicht feitelijk een werktuig of installatie is. Daar geldt de bodemwaarde namelijk niet voor.

Meer tips?

Tijdens onze agrarische Eindejaarsbijeenkomst op maandagmiddag 20 november 2023 zullen we de onderwerpen nader toelichten en jullie meenemen in nog meer actualiteiten. Nog niet aangemeld? Geef je dan snel op via ons aanmeldformulier. Wij ontvangen je graag!

Meer weten?

Laura Penterman
fiscaal adviseur

Meer nieuwsberichten

Agrarische nieuwsbrief juni 2024

Wat speelt er op agrarisch gebied? In onze nieuwsbrief lees je het laatste nieuws. Bekijk de Agrarische nieuwsbrief WenV juni 2024 In deze editie: Vertrek Erik Berendsen Noodsysteem kunstmatige ventilatie verplicht vanaf 1 juli WA-verzekering voor werkmaterieel Terugwerkende kracht maatschap of VOF Startdatum bij verlengde weidegang uitgesteld tot 15 juni Wijzigingen begindatum eco-activiteiten Terugtrekken eco-activiteiten […]

Agrarische subsidies en vouchers vanaf juni 2024

Vanaf juni zijn er diverse subsidies en vouchers beschikbaar. Landbouwers die derogatie gebruiken en 80% van hun grond als grasland behouden, kunnen vanaf 1 juni subsidie aanvragen. Daarnaast zijn er vouchers voor het opstellen van duurzame bedrijfsplannen (waaronder stikstofemissiereductie) en voor onafhankelijk advies over duurzaamheid, kringlooplandbouw en klimaatneutrale landbouw. Ook is er een subsidie voor […]

Vestigingssteun voor jonge agrarische ondernemers

Ben jij een jonge agrarische ondernemer met passie voor het boerenleven? Dan kom jij mogelijk in aanmerking voor de vestigingssteun. De overheid biedt vestigingssteun aan jonge boeren die een bedrijf willen overnemen of zelfstandig willen starten. Met een eenmalige uitkering van € 80.000 kun jij jouw agrarische droom waarmaken.   Wat is vestigingssteun? Vestigingssteun is […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga