Bedrijfsspecifiek meten van emissies uit stallen

8 februari 2024
agrarisch

De veehouderijsector en overheden werken aan een nieuw vergunningensysteem waarbij niet de maatregel (emissiearm systeem) maar het doel (toegestane emissie op bedrijfsniveau) wordt voorgeschreven.

Een werkgroep samengesteld uit wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR), TNO, het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Vlaamse instelling voor Technologisch onderzoek VITO) heeft een nieuw protocol voor emissiemetingen in stallen opgesteld. Het rapport ‘Richtlijnen voor emissies uit veestallen’ is opgesteld in opdracht van de ministeries van LNV en I&W en RVO.

Het rapport biedt richtlijnen voor de wijze waarop de verschillende typen emissies bedrijfsspecifiek kunnen worden gemeten bij een doelvoorschriftvergunning. Ook geeft het richtlijnen over de inzet van sensoren bij deze metingen. De richtlijnen richten zich op gassen, (fijn)stof en geur. Vooralsnog zijn ze voorlopig alleen van toepassing op mechanisch geventileerde stallen met varkens, kippen en vleeskalveren.

Door te meten zoals voorgesteld in de richtlijnen weet de veehouder wat de werkelijke stalemissies zijn. Daarmee kan deze het effect van technologieën en genomen managementmaatregelen volgen en zo nodig bijsturen om binnen de vergunning te blijven. Overheden kunnen de vergunningverlening juridisch baseren op de werkelijk gemeten waarden. Daarmee kan gecontroleerd worden of de ondernemer binnen de vergunde ruimte blijft.
 

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

GLB-subsidies 2024 aanmelden

Wil je subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen? Van 1 maart tot en met 15 mei 2024 dien je je eerst aan te melden in de Gecombineerde opgave. Net als in 2023. Vervolgens moet in het najaar de aanvraag definitief ingediend worden. Zowel bij de Gecombineerde opgave als ook bij de definitieve aanvraag helpen we […]

Hoger budget voor eco-regeling 2023

De deelnemers aan eco-regeling, onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), krijgen over 2023 alsnog de volledig vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten. Aanvankelijk was € 200 per hectare (niveau goud), €`100 (niveau zilver) respectievelijk € 60 (niveau brons) beloofd. Door de zeer grote animo voor de nieuwe regeling dreigde het vaste GLB-budget met € 50 miljoen te […]

Gewassen op bouwland roteren 2024

Om GLB-steun te ontvangen, moet aan een aantal conditionaliteiten worden voldaan. Eén daarvan is de gewasrotatie-eis. Deze eis houdt in dat: Op minimaal 1/3 van het bouwland moet een an­der gewas geteeld worden dan in het voorgaande jaar. Hiervoor wordt in 2024 teruggekeken naar 2023. Dit kan ook ingevuld worden met het telen van een […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga