Contracten Vion met varkenshouders niet langer eenzijdig gewijzigd

6 december 2023
agrarisch

Vion Farming B.V. heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toegezegd haar contracten met varkenshouders alleen aan te passen als de varkenshouder daarmee akkoord is. Daarmee voldoet Vion aan de regels van de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw en voedselvoorzieningsketen (Wet OHP Landbouw). Deze wet geldt vanaf 1 november 2021 en heeft als doel de onderhandelingsmacht van voedselleveranciers meer in evenwicht te brengen met die van de afnemer. Eerlijke onderhandelingen kunnen ertoe leiden dat de voedselleverancier meer innoveert en investeert, bijvoorbeeld in duurzaamheid. Een van de praktijken die de wet verbiedt is het eenzijdig wijzigen van de leveringsvoorwaarden door de afnemer.

Aangepast contract
Vion heeft de ACM toegezegd dat zij op korte termijn een aangepast contract voorlegt aan haar varkenshouders. In de nieuwe contracten heeft Vion niet langer de mogelijkheid het contract (eenzijdig) te wijzigen zonder instemming van de varkenshouder. Bovendien kan Vion het prijssysteem alleen in overleg met de varkenshouder aanpassen, behalve in een specifieke situatie onder vooraf duidelijk omschreven voorwaarden en omstandigheden.

Toezeggingsbesluit ter inzage
De ACM wil de toezegging verbindend verklaren en zal het onderzoek naar Vion in dat geval stoppen. De ACM legt het conceptbesluit dat de toezegging bindend verklaart ter inzage. Belanghebbenden (in elk geval varkenshouders die aan Vion leveren op basis van het PIG-systeem) kunnen reageren op dit conceptbesluit. Daarna neemt de ACM een definitief besluit. Reageren kan tot en met 20 december 2023 op de volgende wijze:

Per post:

ACM, Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Per e-mail: ohplandbouw@acm.nl

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

GLB-subsidies 2024 aanmelden

Wil je subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen? Van 1 maart tot en met 15 mei 2024 dien je je eerst aan te melden in de Gecombineerde opgave. Net als in 2023. Vervolgens moet in het najaar de aanvraag definitief ingediend worden. Zowel bij de Gecombineerde opgave als ook bij de definitieve aanvraag helpen we […]

Hoger budget voor eco-regeling 2023

De deelnemers aan eco-regeling, onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), krijgen over 2023 alsnog de volledig vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten. Aanvankelijk was € 200 per hectare (niveau goud), €`100 (niveau zilver) respectievelijk € 60 (niveau brons) beloofd. Door de zeer grote animo voor de nieuwe regeling dreigde het vaste GLB-budget met € 50 miljoen te […]

Gewassen op bouwland roteren 2024

Om GLB-steun te ontvangen, moet aan een aantal conditionaliteiten worden voldaan. Eén daarvan is de gewasrotatie-eis. Deze eis houdt in dat: Op minimaal 1/3 van het bouwland moet een an­der gewas geteeld worden dan in het voorgaande jaar. Hiervoor wordt in 2024 teruggekeken naar 2023. Dit kan ook ingevuld worden met het telen van een […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga