Deadline Gecombineerde opgave naar 15 juni!

19 april 2023
agrarisch

Agrariërs krijgen een maand langer de tijd om de Gecombineerde opgave in te dienen. De Gecombineerde Opgave moet nu uiterlijk op 15 juni 2023 zijn ingeleverd. Dit heeft minister Adema van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

 

De agrarische belangenorganisaties LTO en NAJK hadden het uitstel bepleit vanwege diverse moeilijkheden waarmee de Gecombineerde opgave dit jaar vergezeld gaat.

Gecombineerde opgave

Met de Gecombineerde opgave moeten agrariërs gegevens doorgeven voor de Landbouwtelling, de Meststoffenwet, meldt men zich aan voor GLB-regelingen, vraagt men de brede weersverzekering aan en meldt men fosfaatdifferentiatie aan. De Gecombineerde opgave bevat dit jaar ook een aantal nieuwe elementen.

Geen sancties

Vanwege deze nieuwe elementen en nieuwe voorwaarden zullen er dit eerste jaar in principe nog geen sancties worden opgelegd en krijgen overtreders alleen een waarschuwing. Ook zal het mogelijk zijn om administratieve fouten te herstellen tot 30 november 2023, zonder dat sancties volgen.

Ondersteuning RVO

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo) voert de regeling uit. Er staat ook een groot team van medewerkers bij de RVO klaar om agrariërs te ondersteunen. Volgens de RVO zal het uitstel met een maand geen uitvoeringstechnische problemen opleveren.

Meer weten?

Ferry Wenneker
agrarisch adviseur
Laura Penterman
fiscaal adviseur

Meer nieuwsberichten

Agrarische nieuwsbrief juni 2024

Wat speelt er op agrarisch gebied? In onze nieuwsbrief lees je het laatste nieuws. Bekijk de Agrarische nieuwsbrief WenV juni 2024 In deze editie: Vertrek Erik Berendsen Noodsysteem kunstmatige ventilatie verplicht vanaf 1 juli WA-verzekering voor werkmaterieel Terugwerkende kracht maatschap of VOF Startdatum bij verlengde weidegang uitgesteld tot 15 juni Wijzigingen begindatum eco-activiteiten Terugtrekken eco-activiteiten […]

Agrarische subsidies en vouchers vanaf juni 2024

Vanaf juni zijn er diverse subsidies en vouchers beschikbaar. Landbouwers die derogatie gebruiken en 80% van hun grond als grasland behouden, kunnen vanaf 1 juni subsidie aanvragen. Daarnaast zijn er vouchers voor het opstellen van duurzame bedrijfsplannen (waaronder stikstofemissiereductie) en voor onafhankelijk advies over duurzaamheid, kringlooplandbouw en klimaatneutrale landbouw. Ook is er een subsidie voor […]

Vestigingssteun voor jonge agrarische ondernemers

Ben jij een jonge agrarische ondernemer met passie voor het boerenleven? Dan kom jij mogelijk in aanmerking voor de vestigingssteun. De overheid biedt vestigingssteun aan jonge boeren die een bedrijf willen overnemen of zelfstandig willen starten. Met een eenmalige uitkering van € 80.000 kun jij jouw agrarische droom waarmaken.   Wat is vestigingssteun? Vestigingssteun is […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga