Dien uiterlijk 31 maart mededeling realisatie WBSO 2022 in

16 maart 2023
werkgever

Innovatieve ondernemers die de WBSO voor 2022 hebben aangevraagd en een S&O-verklaring hebben gekregen, moeten uiterlijk 31 maart 2023 de ‘mededeling van de realisatie’ indienen. U dient deze in via het aanvraagportaal op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

 

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers met personeel die speur- en ontwikkelingswerkzaamheden verrichten en in een tegemoetkoming voor de hiermee verband houdende overige kosten.

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die zelf minstens 500 uren aan S&O-werkzaamheden besteden, krijgen via de WBSO een vaste aftrek op de winst voor de uren én overige kosten samen.

Let op! Starters hebben recht op een verhoogde aftrek.

Melding ondernemer met personeel

Ondernemers met personeel moeten het totaal aantal uren melden dat aan speur- en ontwikkelingswerkzaamheden is besteed. Ook als er geen uren zijn gemaakt, moet u dit doorgeven. Voor de overige kosten die hiermee samenhangen, kon u als ondernemer met personeel bij uw aanvraag kiezen voor een vast bedrag per uur (forfait). Heeft u dit niet gedaan, dan moet u nu ook de werkelijke kosten doorgeven.

Tip! Als dga bent u ook een personeelslid van uw onderneming. Uw uren tellen dus ook mee als u speur- en ontwikkelingswerkzaamheden verricht.

Melding zelfstandig ondernemer zonder personeel

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die een vaste aftrek op de winst claimen, dus de WBSO hebben aangevraagd voor eigen gemaakte uren en kosten, hoeven alleen hun werkelijke uren te melden als ze in 2022 niet aan de minimale 500 uren aan speur- en ontwikkelingswerk zijn toegekomen.

Let op! Als u gedurende uw WBSO-traject genoodzaakt bent om uw bedrijf te beëindigen, bent u verplicht om binnen één maand de gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven aan de RVO door te geven.

Boetes

Moet u een mededeling realisatie van uw WBSO indienen en doet u dit niet voor 1 april 2023, dan ontvangt u een boete. Via een herinnering krijgt u dan tevens de gelegenheid alsnog een mededeling in te dienen. Doet u dit dan niet, dan gaat de RVO ervan uit dat er geen speur- en ontwikkelingswerkzaamheden zijn verricht en moet u de volledig toegekende tegemoetkoming terugbetalen. Bovendien ontvangt u dan nogmaals een boete.

Meer weten?

Desirée Oortgiesen
salarismedewerker

Meer nieuwsberichten

Welke verplichtingen heeft u bij loonbeslag?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is de administratie rond loonbeslag van uw werknemers minder omslachtig geworden. Een aantal zaken hoeft u als werkgever niet meer te doen. Maar welke verplichtingen heeft u als werkgever wel?   Verzoek om informatie van de deurwaarder Voordat er een beslag op het loon van de […]

Kijk berekening (jeugd-)LIV en LKV 2022 goed na

Uiterlijk 14 maart 2023 stuurt het UWV de voorlopige berekening van tegemoetkomingen volgens de Wtl voor 2022. Dit betreft LIV, jeugd-LIV en LKV. Kijk deze berekeningen goed na. Verbeteringen zijn namelijk nog mogelijk tot en met 1 mei 2023.   LIV U heeft voor het jaar 2022 waarschijnlijk recht op lage-inkomensvoordeel (LIV) als u in […]

Op 17 maart gaat loket STAP-budget weer open

Vanaf 17 maart 10.00 uur is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen voor het STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie). Via het STAP-budget kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor het volgen van een opleiding.   Problemen Het STAP-budget kende de afgelopen tijd een aantal problemen. Zo bleken sommige opleidingsinstellingen de regeling oneigenlijk te gebruiken, waardoor deze […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga