Duidelijkheid over loonbelastingtabel voor vluchteling uit Oekraïne

19 januari 2023
werkgever

Als u een vluchteling uit de Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u ook weten welke loonbelastingtabel u moet toepassen. Hiervoor moet u weten wat de fiscale woonplaats is. Wat te doen als hierover onzekerheid bestaat? De Belastingdienst heeft hier nu duidelijkheid over gegeven.

 

Wat is de fiscale woonplaats?

Als iemand een verblijfplaats in Nederland heeft, betekent dit nog niet dat Nederland zijn fiscale woonplaats is. Daarvoor is bepalend of de werknemer een duurzame persoonlijke band met Nederland heeft. Hij is alleen inwoner van Nederland als zijn sociale en economische leven zich hier afspeelt.

Feiten en omstandigheden

Waar een werknemer woont, bepaalt u op basis van alle feiten en omstandigheden die bij u bekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de woonplaats die hij u aanlevert en de reiskostenvergoedingen die u hem betaalt. Woont het gezin van de werknemer bijvoorbeeld in het buitenland, gaan zijn kinderen daar naar school en houdt hij daar bankrekeningen aan, dan kunt u aannemen dat hij geen inwoner van Nederland is.

Vluchteling uit Oekraïne

Voor een vluchteling uit de Oekraïne kan het zijn dat de fiscale woonplaats op basis van de feiten en omstandigheden Oekraïne blijkt te zijn. Dan past u de tabel toe voor een inwoner van een derde land. Ook kan het zijn dat uit de feiten en omstandigheden blijkt dat Nederland de fiscale woonplaats is. Dan past u de tabel toe voor een inwoner van Nederland.

Wat nu als de woonplaats niet is vast te stellen?

Kunt u de woonplaats niet vaststellen, verblijft de werknemer al ten minste zes maanden in Nederland en beschikt u over zijn volledige verblijfsadres in Nederland, dan mag u er voor de loonheffingen van uitgaan dat dat adres de fiscale woonplaats is. U past dan de loonbelastingtabel toe voor een inwoner van Nederland. In alle andere gevallen past u het anoniementarief toe.

Meer weten?

Desirée Oortgiesen
salarismedewerker

Meer nieuwsberichten

Jouw loonstrook eenvoudig uitgelegd

Het is zover: de week van de eerste loonstrook van het jaar. Op je loonstrook staan veel termen, afkortingen en getallen. Maar wat betekent dit allemaal? Loket.nl heeft een duidelijke infographic gemaakt met uitleg van de meest voorkomende termen op de loonstrook. Die kun jij als werkgever desgewenst delen met je medewerkers. Wat staat er […]

Meer duidelijkheid over belastbaarheid laadpaal

De Belastingdienst heeft meer duidelijkheid geboden over de eventuele belastbaarheid van een laadpaal ten behoeve van het opladen van een (semi)elektrische auto. Wat geldt er voor een elektrische auto van de zaak en wat geldt er voor een elektrische privéauto?   Auto van de zaak Een laadpaal die is geïnstalleerd bij de woning van de […]

Aanvragen definitieve berekening NOW
uiterlijk 22 februari

Heeft u in de derde, vierde, vijfde en/of zesde periode de tegemoetkoming NOW aangevraagd, dan moet u uiterlijk op 22 februari 2023 uw definitieve aanvraag indienen. De definitieve aanvragen moet u indienen bij het UWV.   NOW De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die tijdens de coronacrisis […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga