Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023 bekend

21 november 2022
algemeen

Het eigenwoningforfait en de omvang van de arbeidskorting voor volgend jaar zijn onlangs bekendgemaakt. Het vaststellen van deze cijfers en percentages gebeurt aan de hand van wettelijk voorgeschreven regels.

 

Eigenwoningforfait daalt naar 0,35%

Het eigenwoningforfait daalt voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.130.000 van 0,45% naar 0,35%. Deze neerwaartse aanpassing is enerzijds het gevolg van de stijging van de huren en die van de prijs van koopwoningen, en anderzijds een in het Belastingplan 2019 al aangekondigde daling van het percentage met 0,05%.

Voordeel afhankelijk van stijging WOZ-waarde

Welk voordeel van de aanpassing per saldo oplevert, hangt af van de stijging van de WOZ-waarde. Pas bij een stijging van meer dan 28,6% slaat het voordeel om in een nadeel.

Arbeidskorting

Ook de cijfers en percentages inzake de arbeidskorting zijn bekendgemaakt. De arbeidskorting wordt geïndexeerd op basis van de tabelcorrectiefactor, de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en door beleidsmatige aanpassingen. Deze aanpassingen resulteren in een verhoging van de arbeidskorting. Het maximum van de arbeidskorting stijgt daardoor van € 4.260 naar € 5.052 in 2023.

Let op! Deze cijfers moeten nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd en zijn dus nog niet definitief.

Meer weten?

Arjan Bokkers
fiscaal adviseur

Meer nieuwsberichten

Voorlopig geen info meer uit UBO-register

De Kamer van Koophandel zal voorlopig geen informatie verstrekken uit het zogenaamde UBO-register. De KVK zet deze stap naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.   UBO-register Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de […]

INFORMA november 2022

Wat speelt er op fiscaal gebied? Wat zijn de laatste wijzigingen? Je leest het in onze INFORMA november 2022. In deze editie: In deze editie lees je o.a. over: 1. Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers 2. Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer 3. Massaalbezwaarplusprocedure voor niet-bezwaarmakers box 3 4. […]

Aftrek btw alleen bij afgescheiden ruimtes?

Als u een pand zowel voor belaste als vrijgestelde prestaties gebruikt, kunt u de aftrek van btw alleen baseren op het werkelijke gebruik als de ruimtes in het pand zijn afgescheiden. Hoe zit dit?   Voorbelasting Als ondernemer mag u de door u betaalde btw op zakelijke uitgaven, de voorbelasting, in beginsel in aftrek brengen […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga