Excreties veestapel boven plafond 2025

29 november 2023
agrarisch

Uit een kwartaalrapportage van het CBS blijkt dat de excretie van de gehele Nederlandse veestapel volgens de momentopname in het derde kwartaal 472,2 miljoen kilogram stikstof en 146,5 kg fosfaat bedraagt. Dit is 3,5% onder het stikstofproductieplafond en 2,8% onder het fosfaatproductieplafond voor 2023 dat door de Europese Commissie in de derogatiebeschikking is vastgesteld. De productieplafonds in deze beschikking hebben betrekking op de geproduceerde hoeveelheden stikstof en fosfaat in 2020.

De stikstofexcretie van de melkveesector is in de derde kwartaalrapportage van 2023 vrijwel gelijk aan de excretie in de vorige kwartaalrapportage. De fosfaatexcretie valt in de derde kwartaalrapportage hoger uit vergeleken met de vorige rapportage door het hogere P-gehalte van vers gras.

In 2025 worden de productieplafonds verder aangescherpt tot 440 miljoen kilogram stikstof en 135 miljoen kilogram fosfaat. De stikstofexcretie en de fosfaatexcretie in deze kwartaalrapportage liggen nog 7,3% respectievelijk 8,5% boven die productieplafonds.

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

GLB-subsidies 2024 aanmelden

Wil je subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen? Van 1 maart tot en met 15 mei 2024 dien je je eerst aan te melden in de Gecombineerde opgave. Net als in 2023. Vervolgens moet in het najaar de aanvraag definitief ingediend worden. Zowel bij de Gecombineerde opgave als ook bij de definitieve aanvraag helpen we […]

Hoger budget voor eco-regeling 2023

De deelnemers aan eco-regeling, onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), krijgen over 2023 alsnog de volledig vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten. Aanvankelijk was € 200 per hectare (niveau goud), €`100 (niveau zilver) respectievelijk € 60 (niveau brons) beloofd. Door de zeer grote animo voor de nieuwe regeling dreigde het vaste GLB-budget met € 50 miljoen te […]

Gewassen op bouwland roteren 2024

Om GLB-steun te ontvangen, moet aan een aantal conditionaliteiten worden voldaan. Eén daarvan is de gewasrotatie-eis. Deze eis houdt in dat: Op minimaal 1/3 van het bouwland moet een an­der gewas geteeld worden dan in het voorgaande jaar. Hiervoor wordt in 2024 teruggekeken naar 2023. Dit kan ook ingevuld worden met het telen van een […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga