Graasdierpremie en bijvoeren dieren

26 september 2022
agrarisch

Op de website van RVO staat bij de voorwaarden voor de graasdierpremie onder meer vermeldt: “Uw dieren grazen extensief op niet-subsidiabele grond in de hele periode van 15 mei 2022 tot en met 15 oktober 2022. Dit is grond die buiten de grenzen van landbouwgrond ligt, zoals heide, duinen en stadsparken. Met extensief bedoelen wij dat de dieren op voldoende grond kunnen grazen. U hoeft ze dan niet bij te voeren. Voor de bedrijfsvoering mag u de dieren wel tijdelijk ergens anders naar toe brengen. Bijvoorbeeld als u de dieren scheert of laat inenten.”

Door de droogte is de grasgroei (ook) in deze extensieve gebieden gestagneerd, waardoor er mogelijk te weinig gras beschikbaar is voor de dieren. Er zal dan een keuze gemaakt moeten worden om of de dieren bij te voeren of om het aantal dieren te verlagen door ze elders onder te brengen, bijvoorbeeld op stal of op landbouwgrond.

De RVO heeft aangegeven dat als er door droogte onvoldoende voedselaanbod is voor de dieren, het wel is toegestaan deze bij te voeren. De dieren moeten wel extensief worden gehouden op niet-subsidiabele grond waar bijvoeren onder normale omstandigheden niet nodig is.

In geval van overmacht en/of uitzonderlijke omstandigheden kan een beroep op overmacht worden gedaan. Een beroep op overmacht moet altijd tijdig gemeld worden bij RVO, namelijk binnen 15 werkdagen nadat de aanvrager weet dat niet aan de voorwaarden kan worden voldaan. Overmacht wordt per situatie beoordeeld. Volgens RVO kan verplaatsing van dieren naar subsidiabele landbouwgrond overmacht zijn, maar voor het verkopen van dieren acht zij dit niet waarschijnlijk.

Wanneer na beoordeling blijkt dat inderdaad sprake is van overmacht, wordt de graasdierpremie voor de betreffende dieren uitbetaald.
 

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Agrarische nieuwsbrief december 2022

Wat speelt er op agrarisch gebied? In onze agrarische nieuwsbrief lees je het laatste nieuws. Bekijk de agrarische nieuwsbrief december 2022. In deze editie: Aanmelding deelname nieuwe GLB Huurkoopovereenkomst fosfaatrechten niet zonder risico’s Mestwetgeving: Derogatie 2022 Derogatie: extra voorwaarden alle bedrijven vanaf 2023 Specifieke voorwaarden derogatiebedrijven vanaf 2023 Bufferstroken Subsidie: Tegemoetkoming energiekosten bedrijven Investeringsregeling POP3+ 2022 […]

Aandeel in VvE, verpachte landbouwgronden en geen tegenbewijsregeling in box 3

De fiscale behandeling van een aandeel in een VvE, verpachte landbouwgronden en de mogelijkheid van een tegenbewijsregeling; deze onderwerpen zijn in de Tweede Kamer besproken tijdens de behandeling van het rechtsherstel box 3 en de box 3-heffing vanaf 2023. Wat is hier uit voortgevloeid?   Aandeel in VvE Het vermogen van een VvE kan onder […]

Nieuw GLB: vrijstellingen GLMC7 en 8a in 2023

Landbouwers kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) alleen in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen als ze voldoen aan de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van de grond (GLMC’s). In verband met de oorlog in Oekraïne geldt uit het oogpunt van voedselzekerheid in 2023 een vrijstelling voor GLMC 7 (gewasrotatie) en GLMC 8a […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga