Na jaren van voorbereiding wijzigt per 1 januari 2023 de manier waarop het vervoer van mest moet worden doorgegeven aan RVO. Tot op heden waren ondernemers verplicht een Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) op papier bij te houden en te registreren welk vervoer met dierlijke mest plaatsvond. Dit systeem gaf de ondernemers de mogelijkheid het vervoer van dierlijke meststoffen tot 30 werkdagen en bij specifieke activiteiten (maatwerkvervoer: geen wegen/bemonsteren, niet verplicht door intermediair) 10 werkdagen na het daadwerkelijk plaatsvinden van het vervoer de gegevens van het VDM elektronisch in te dienen bij RVO. Dit belemmerde de handhaving en controle. Daarom wordt per 1 januari 2023 een volledig digitaal systeem ingevoerd, waarmee real time meldingen over het vervoer kunnen worden verzonden: real time Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM).

Vervoer van dierlijke meststoffen
Het gebruik van rVDM is verplicht voor elk vervoer van mest, met uitzondering van mest geproduceerd door dieren die niet voor gebruiks- of winstdoelen worden gehouden en transporten binnen een bedrijf. Ook als regelgeving toestaat dat vervoer van dierlijke meststoffen mag plaatsvinden door een ander dan een geregistreerde intermediair, zal van rVDM gebruik gemaakt moeten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het zogenaamde boer-boer transport of afvoer van mest naar particulieren.

Opzet rVDM
De belangrijkste wijziging is dat straks voor, tijdens en na het vervoer digitaal gegevens moeten worden doorgegeven aan de overheid: via GR-apparatuur (intermediairs), het systeem e-CertNL of via een bedrijfsmanagementsysteem (BMS). Bij het gebruik van GR-apparatuur vinden de meldingen automatisch plaats. Bij de twee andere systemen moet de vervoerder voor en tijdens het transport meldingen doen. Leveranciers en afnemers moeten in dat geval achteraf binnen 7 dagen het verover digitaal bevestigen.

Meer weten?

André Meutstege
relatiebeheerder
Desirée Oortgiesen
salarismedewerker
Karin Swinkels
belastingadviseur
Claudia Burghard
aangiftemedewerker
Arjan Bokkers
fiscaal adviseur
Bas Teuwsen
vennoot/ fiscalist
Jan Scholtens
accountant AA
Linda Scholten
accountant AA
Rogier Hoftijzer
vennoot / fiscalist
Marita Sloetjes
administratieve dienstverlening

Meer nieuwsberichten

Agrarische nieuwsbrief december 2022

Wat speelt er op agrarisch gebied? In onze agrarische nieuwsbrief lees je het laatste nieuws. Bekijk de agrarische nieuwsbrief december 2022. In deze editie: Aanmelding deelname nieuwe GLB Huurkoopovereenkomst fosfaatrechten niet zonder risico’s Mestwetgeving: Derogatie 2022 Derogatie: extra voorwaarden alle bedrijven vanaf 2023 Specifieke voorwaarden derogatiebedrijven vanaf 2023 Bufferstroken Subsidie: Tegemoetkoming energiekosten bedrijven Investeringsregeling POP3+ 2022 […]

Aandeel in VvE, verpachte landbouwgronden en geen tegenbewijsregeling in box 3

De fiscale behandeling van een aandeel in een VvE, verpachte landbouwgronden en de mogelijkheid van een tegenbewijsregeling; deze onderwerpen zijn in de Tweede Kamer besproken tijdens de behandeling van het rechtsherstel box 3 en de box 3-heffing vanaf 2023. Wat is hier uit voortgevloeid?   Aandeel in VvE Het vermogen van een VvE kan onder […]

Nieuw GLB: vrijstellingen GLMC7 en 8a in 2023

Landbouwers kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) alleen in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen als ze voldoen aan de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van de grond (GLMC’s). In verband met de oorlog in Oekraïne geldt uit het oogpunt van voedselzekerheid in 2023 een vrijstelling voor GLMC 7 (gewasrotatie) en GLMC 8a […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga