Landbouwnormen 2022 gepubliceerd

20 januari 2023
agrarisch

De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland.

 

Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en moeten deze aangeven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Uitzondering: Biologische land- en tuinbouw

Voor de biologische land- en tuinbouw zijn er geen aparte normen. De reden hiervoor is dat de bedrijven in deze sector te verschillend zijn om normen voor te ontwikkelen.

Onderverdeling

De landbouwnormen bevatten een onderverdeling in veehouderij, land- en tuinbouw en agrarische bedrijfsgebouwen, landbouwmachines en productierechten. Er is per sector een verdere onderverdeling te vinden, zoals voor de veehouderij in bijvoorbeeld varkens, schapen en konijnen. Ook is er een apart hoofdstuk met normbedragen voor privéonttrekkingen.

Voorbeeldberekeningen

Een belangrijk onderdeel van de landbouwnormen is de waardebepaling van agrarische goederen. Deze is vanwege de diverse situaties erg gedetailleerd. Om toepassing ervan te vereenvoudigen bevatten de landbouwnormen ook verschillende uitgewerkte voorbeeldberekeningen.

Afwijken mag, mits onderbouwd

De landbouwnormen zijn opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van agrarische brancheorganisaties. Toch kunt u van de normen afwijken als u van mening bent dat deze in uw situatie geen goed beeld geven van de waarde van uw bedrijfsmiddelen. U dient dit dan wel aan te geven in uw aangifte en te onderbouwen waarom u afwijkt.

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Diverse landbouwnormen 2022 bekend

Personen die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers inzake de waardering ervan. Ook zijn de landbouwnormen 2022 voor de btw-aangifte bekend.   Landbouwnormen btw-aangifte De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor onttrekkingen voor eigen gebruik en de richtlijnen voor het bepalen van het privégebruik […]

Nieuw borgstellingskrediet glastuinbouw

Er komt een nieuwe borgstellingskredietregeling voor de glastuinbouw. De regeling is bedoeld om in de kern gezonde glastuinbouw bedrijven te ondersteunen vanwege de huidige hoge energieprijzen.   Borgstelling MKB-Landbouwkredieten De bestaande Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) wordt hiervoor gewijzigd. De wijziging maakt het mogelijk dat banken ook voor glastuinbouwbedrijven met liquiditeitstekorten een borgstellingskrediet kunnen aanvragen. Tekort aan […]

Het nieuwe GLB: bent u er al klaar voor?

Bent u er al klaar voor? Vanaf 1 januari a.s. gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) gelden voor agrarische landbouwbedrijven. Daarnaast treedt ook het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) in werking. De gevolgen zijn per bedrijf verschillend. Maar wat zeker is, is dat er wel aanpassingen in de bedrijfsvoering gewenst kunnen zijn. Ten opzichte […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga