Landelijke ophok- en afschermplicht pluimvee

6 oktober 2022
agrarisch

De minister van LNV heeft per 5 oktober 2022 een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld voor pluimvee. Dit is een preventieve maatregel om het risico op besmetting met het vogelgriepvirus te verkleinen. Door het hoge aantal besmettingen en de aankomende vogeltrek is dit risico verhoogd. In een aantal gebieden was er al een ophok- en afschermplicht van kracht.

Ophokplicht
De ophokplicht geldt voor houders van commercieel gehouden vogels. Deze vogels moeten in een afgesloten ruimte worden gehouden. Een uitzondering geldt voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels. Voor deze vogels geldt een afschermplicht.

Afschermplicht
De afschermplicht geldt verder voor houders van dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels, voor zover dit hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels betreft. De afschermplicht betekent dat houders verplicht zijn de genoemde vogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Op de website van NVWA is hierover meer informatie te vinden.

Vrije-uitloopbedrijven
De vrije-uitloopbedrijven worden extra getroffen door de ophokplicht, omdat de eieren na een periode van zestien weken afgewaardeerd moeten worden naar scharreleieren. De Europese Commissie heeft voorgesteld deze afwaarderingsplicht te schrappen, maar de lidstaten moeten hiermee nog akkoord gaan.

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Agrarische nieuwsbrief december 2022

Wat speelt er op agrarisch gebied? In onze agrarische nieuwsbrief lees je het laatste nieuws. Bekijk de agrarische nieuwsbrief december 2022. In deze editie: Aanmelding deelname nieuwe GLB Huurkoopovereenkomst fosfaatrechten niet zonder risico’s Mestwetgeving: Derogatie 2022 Derogatie: extra voorwaarden alle bedrijven vanaf 2023 Specifieke voorwaarden derogatiebedrijven vanaf 2023 Bufferstroken Subsidie: Tegemoetkoming energiekosten bedrijven Investeringsregeling POP3+ 2022 […]

Aandeel in VvE, verpachte landbouwgronden en geen tegenbewijsregeling in box 3

De fiscale behandeling van een aandeel in een VvE, verpachte landbouwgronden en de mogelijkheid van een tegenbewijsregeling; deze onderwerpen zijn in de Tweede Kamer besproken tijdens de behandeling van het rechtsherstel box 3 en de box 3-heffing vanaf 2023. Wat is hier uit voortgevloeid?   Aandeel in VvE Het vermogen van een VvE kan onder […]

Nieuw GLB: vrijstellingen GLMC7 en 8a in 2023

Landbouwers kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) alleen in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen als ze voldoen aan de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van de grond (GLMC’s). In verband met de oorlog in Oekraïne geldt uit het oogpunt van voedselzekerheid in 2023 een vrijstelling voor GLMC 7 (gewasrotatie) en GLMC 8a […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga