Maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000

18 januari 2023
werkgever

De maximale transitievergoeding is voor 2023 vastgesteld op € 89.000. Dit is een verhoging van € 3.000 ten opzichte van het maximum van vorig jaar.

 

Transitievergoeding

Bij ontslag heeft een werknemer in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is te zien als tegemoetkoming voor de periode waarin de werknemer als gevolg van het ontslag minder inkomen heeft. In bepaalde gevallen bestaat er geen recht op een transitievergoeding, bijvoorbeeld als een werknemer ontslagen wordt vanwege ernstig verwijtbaar handelen, zoals het plegen van fraude of diefstal.

Nieuw maximum

Het maximum wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor 2023 is dit € 89.000. Bedraagt een jaarsalaris meer dan € 89.000, dan geldt dit hogere jaarsalaris als maximum.

Waarop is transitievergoeding gebaseerd?

De hoogte van de transitievergoeding die bij ontslag betaald wordt, is afhankelijk van twee factoren. Dit zijn de omvang van het maandsalaris en de duur van het dienstverband.

Let op! Een werknemer heeft tegenwoordig vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding, dus ook in de proeftijd.

Meer weten?

Desirée Oortgiesen
salarismedewerker

Meer nieuwsberichten

Jouw loonstrook eenvoudig uitgelegd

Het is zover: de week van de eerste loonstrook van het jaar. Op je loonstrook staan veel termen, afkortingen en getallen. Maar wat betekent dit allemaal? Loket.nl heeft een duidelijke infographic gemaakt met uitleg van de meest voorkomende termen op de loonstrook. Die kun jij als werkgever desgewenst delen met je medewerkers. Wat staat er […]

Meer duidelijkheid over belastbaarheid laadpaal

De Belastingdienst heeft meer duidelijkheid geboden over de eventuele belastbaarheid van een laadpaal ten behoeve van het opladen van een (semi)elektrische auto. Wat geldt er voor een elektrische auto van de zaak en wat geldt er voor een elektrische privéauto?   Auto van de zaak Een laadpaal die is geïnstalleerd bij de woning van de […]

Aanvragen definitieve berekening NOW
uiterlijk 22 februari

Heeft u in de derde, vierde, vijfde en/of zesde periode de tegemoetkoming NOW aangevraagd, dan moet u uiterlijk op 22 februari 2023 uw definitieve aanvraag indienen. De definitieve aanvragen moet u indienen bij het UWV.   NOW De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die tijdens de coronacrisis […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga