Nieuw GLB: vrijstellingen GLMC7 en 8a in 2023

9 november 2022
agrarisch

Landbouwers kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) alleen in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen als ze voldoen aan de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van de grond (GLMC’s). In verband met de oorlog in Oekraïne geldt uit het oogpunt van voedselzekerheid in 2023 een vrijstelling voor GLMC 7 (gewasrotatie) en GLMC 8a (4% niet productief areaal op bouwland). Aan de vrijstelling bij GLMC 8a zit echter wel een beperking bij de eco-regeling.

Wanneer een landbouwer een niet-productieve activiteit (groene braak of bufferstrook met kruiden langs grasland/bouwland) wil inzetten in de eco-regeling, mag deze geen vergoeding voor ‘gederfde inkomsten’ ontvangen als nog niet is voldaan aan de 4%-eis van niet-productief areaal uit GLMC 8a. Zolang niet aan de 4%-eis is voldaan, gelden voor deze eco-activiteiten wel de punten, maar niet de waarde. Voor het deel dat boven de 4% uitkomt, telt de waarde wel mee.

Bij de berekening van het niet-productieve areaal wordt gerekend met weegfactoren. Zo geldt bijvoorbeeld voor een heg, een houtwal of een sloot langs een beheerde rand de weegfactor 2. Voor vijvers/poelen of groene braak is de weegfactor 1,5.

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Landbouwnormen 2022 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland.   Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en moeten deze aangeven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Uitzondering: Biologische land- en tuinbouw Voor de biologische […]

Diverse landbouwnormen 2022 bekend

Personen die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers inzake de waardering ervan. Ook zijn de landbouwnormen 2022 voor de btw-aangifte bekend.   Landbouwnormen btw-aangifte De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor onttrekkingen voor eigen gebruik en de richtlijnen voor het bepalen van het privégebruik […]

Nieuw borgstellingskrediet glastuinbouw

Er komt een nieuwe borgstellingskredietregeling voor de glastuinbouw. De regeling is bedoeld om in de kern gezonde glastuinbouw bedrijven te ondersteunen vanwege de huidige hoge energieprijzen.   Borgstelling MKB-Landbouwkredieten De bestaande Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) wordt hiervoor gewijzigd. De wijziging maakt het mogelijk dat banken ook voor glastuinbouwbedrijven met liquiditeitstekorten een borgstellingskrediet kunnen aanvragen. Tekort aan […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga