Onvoldoende bescherming tegen geuroverlast veehouderijen

26 september 2022
agrarisch

De Rechtbank Den Haag heeft op 14 september 2022 geoordeeld dat de Nederlandse Staat acht omwonenden van intensieve veehouderijen onvoldoende beschermt tegen geuroverlast. De bescherming die de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) hen biedt schiet tekort en de Staat heeft ten aanzien van hen ook geen redelijke en passende maatregelen genomen. Dat is volgens de rechtbank in strijd met artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De uitspraak betekent dat de Staat aan deze acht omwonenden een schadevergoeding moet betalen.

De rechtbank nam als uitgangspunt dat het onacceptabel is individuen min of meer permanent bloot te stellen aan een woonomgeving waarvan de milieukwaliteit ‘zeer slecht’ of ‘extreem slecht’ is geworden en de milieugezondheidskwaliteit ‘onvoldoende’ of ‘ruim onvoldoende’ is. Dat is aan de orde als de belasting 19,4 odeurunits per m3 of hoger is, waarin is verdisconteerd dat personen in bepaalde gebieden meer geurhinder moeten dulden.

De rechtbank constateerde dat de kern van de zaak is dat ‘door de in 2006/2007 geïntroduceerde wetgeving de balans tussen de belangen van deze bewoners en de belangen van de intensieve veehouderij zoek is geraakt’.

De rechtbank benadrukte dat deze uitspraak geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de betreffende vergunningen van de veehouders. Deze vergunninghoudende veehouders zijn immers geen partij in deze zaak, en belangrijker nog, beslissingen over de rechtsgeldigheid van vergunningen zijn niet aan de civiele rechter, maar aan de bestuursrechter.

Opmerking redactie
De vraag is welke effecten de uitspraak zal hebben voor intensieve veehouderijbedrijven in de buurt van burgerwoningen, voor toekomstige vergunningverlening en hoe en voor wiens rekening de geuroverlast moet worden teruggebracht. Hierover zijn al meerdere Kamervragen gesteld.

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Agrarische nieuwsbrief december 2022

Wat speelt er op agrarisch gebied? In onze agrarische nieuwsbrief lees je het laatste nieuws. Bekijk de agrarische nieuwsbrief december 2022. In deze editie: Aanmelding deelname nieuwe GLB Huurkoopovereenkomst fosfaatrechten niet zonder risico’s Mestwetgeving: Derogatie 2022 Derogatie: extra voorwaarden alle bedrijven vanaf 2023 Specifieke voorwaarden derogatiebedrijven vanaf 2023 Bufferstroken Subsidie: Tegemoetkoming energiekosten bedrijven Investeringsregeling POP3+ 2022 […]

Aandeel in VvE, verpachte landbouwgronden en geen tegenbewijsregeling in box 3

De fiscale behandeling van een aandeel in een VvE, verpachte landbouwgronden en de mogelijkheid van een tegenbewijsregeling; deze onderwerpen zijn in de Tweede Kamer besproken tijdens de behandeling van het rechtsherstel box 3 en de box 3-heffing vanaf 2023. Wat is hier uit voortgevloeid?   Aandeel in VvE Het vermogen van een VvE kan onder […]

Nieuw GLB: vrijstellingen GLMC7 en 8a in 2023

Landbouwers kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) alleen in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen als ze voldoen aan de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van de grond (GLMC’s). In verband met de oorlog in Oekraïne geldt uit het oogpunt van voedselzekerheid in 2023 een vrijstelling voor GLMC 7 (gewasrotatie) en GLMC 8a […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga