Praktijkondersteuner huisarts niet langer zelfstandige

16 november 2022
zorg

Praktijkondersteuners van huisartsen worden door de Belastingdienst in beginsel niet langer aangemerkt als zelfstandige ondernemers. De Modelovereenkomst waarin dit is geregeld, wordt niet verlengd. Bestaande overeenkomsten kunnen nog wel blijven bestaan.

 

Praktijkondersteuner Huisarts (POH)

De POH ondersteunt de huisarts. De taken zien met name op ondersteuning en begeleiding van patiënten met chronische aandoeningen.

Dienstbetrekking?

De POH wordt in beginsel niet langer als zelfstandige aangemerkt, omdat er in de meeste gevallen sprake zal zijn van een dienstbetrekking. In de oorspronkelijke Modelovereenkomst werd ervan uitgegaan dat de POH beschikt over een BIG-registratie, zelf eindverantwoordelijk is en geen instructies of aanwijzingen op hoeft te volgen. In de praktijk blijkt dit echter meestal niet zo te zijn. De Modelovereenkomst wordt daarom niet verlengd. Dit meldt de landelijke Vereniging van Huisartsen.

Wijzigingen

Voor bestaande situaties treedt er geen wijziging op. Er moet dan wel volgens de Modelovereenkomst worden gewerkt. Voor nieuwe situaties wordt geadviseerd te werken via detachering of de POH in dienst te nemen.

Meer weten?

Eelke Huijben
accountant AA

Meer nieuwsberichten

Subsidie coronabanen weer aan te vragen

Zorginstellingen kunnen uiterlijk 6 december 2022 subsidie aanvragen voor de zogenaamde coronabanen. Dit zijn banen in de zorg met een ondersteunende functie. De subsidie heeft betrekking op gerealiseerde coronabanen voor de periode van januari 2022 tot en met juni 2022.   Coronabanen Door deze subsidie ontstonden er banen voor mensen die in sectoren werkten waar […]

Uitstel voor zorgaanbieders die vanaf 2022 nieuw onder WTZa vallen

Val jij als zorgaanbieder vanaf 2022 nieuw onder de WTZa? ‘Nieuwe’ zorgaanbieders mogen hun eerste jaarverantwoording Wmg (over boekjaar 2022) uitstellen tot uiterlijk 31 december 2023. Dit schreef minister Helder op 4 november aan de Tweede Kamer. De oorspronkelijke verantwoordingsdeadline van 1 juni 2023 bleek niet haalbaar voor zorgaanbieders die vanaf 2022 nieuw onder de […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga