Telt schuld ondernemerswoning mee voor excessief lenen bij bv?

2 februari 2024
algemeen

Als dga mag u vanaf 2024 nog maar schulden tot een bedrag van maximaal € 500.000 hebben bij uw eigen bv’s. Zijn uw schulden hoger, dan betaalt u hierover belasting in box 2. Leningen ten behoeve van de eigen woning tellen niet mee als schuld. Maar geldt dat ook als met deze lening een ondernemerswoning is gefinancierd?

 

Wet excessief lenen

Sinds 2023 mag een dga, zonder belastingheffing, nog maar een beperkt bedrag lenen bij de eigen bv’s. In 2024 bedraagt dit beperkte bedrag € 500.000, in 2023 was dit nog € 700.000. Naast dit bedrag mag wel een schuld voor een eigen woning bestaan. Deze schuld telt dus niet mee ter bepaling van de maximale schulden bij de eigen bv’s.

Schuld ondernemerswoning

Onlangs kwam de vraag aan de orde of een schuld voor een ondernemerswoning ook is uitgezonderd ter bepaling van de maximale schulden. In de praktijk komt het voor dat een ondernemer in de inkomstenbelasting ook dga is in een bv. Wat nu als de ondernemer bij zijn eigen bv een schuld aangaat voor de aankoop van een ondernemerswoning voor zijn onderneming in de inkomstenbelasting?

Voorwaarden

Volgens een standpunt van de Belastingdienst is ook een dergelijke schuld uitgezonderd, mits die schuld voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de aftrek van hypotheekrente voor een eigen woning. Hoewel de woning en de schuld aangemerkt dienen te worden als ondernemersvermogen, moet dus wel aan de eisen worden voldaan die gelden voor de aftrek van hypotheekrente inzake de eigen woning. Ook geldt de voorwaarde dat in beginsel een recht van hypotheek op de eigen woning moet zijn verstrekt aan de eigen bv.

Let op! De bepaling of de schulden het maximum overschrijden vindt voor het jaar 2024 pas plaats op 31 december 2024. Als niet voldaan wordt aan de voorwaarden die gelden voor aftrek van hypotheekrente ten behoeve van een eigen woning, kunnen de voorwaarden nog voor die datum worden aangepast. Op deze manier kan voorkomen worden dat door de schuld het maximum van € 500.000 wordt overschreden.

Meer weten?

Bas Teuwsen
vennoot/ fiscalist
Arjan Bokkers
fiscaal adviseur

Meer nieuwsberichten

INFORMA maart 2024

Wat speelt er op fiscaal gebied? Wat zijn de laatste wijzigingen? Je leest het in onze INFORMA maart 2024   In deze editie: In deze editie lees je o.a. over: 1. Voorstel aanpassingen nieuw box 3-stelsel en percentages box 3 2023 2. Wel of geen btw over servicekosten? Nieuw beleid vanaf 2024! 3. Profiteer nog […]

Te laat bezwaar en beroep voortaan vaker acceptabel

Als je het niet eens bent met een belastingaanslag of andere fiscale beslissing, kun je binnen een bepaalde termijn in bezwaar en beroep. Overschrijd je deze termijn, dan wordt jouw bezwaar of beroep niet in behandeling genomen, tenzij je ‘redelijkerwijs niet in verzuim bent geweest’.   In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep […]

Vanaf 5 maart SSEB aanvragen

Ondernemers kunnen vanaf 5 maart 2024 weer de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB) aanvragen. Op grond van de SSEB worden subsidies verstrekt voor de aanschaf en innovatie rondom emissieloos materieel en voor de ombouw naar emissiearm of emissieloos bouwmaterieel. De subsidie kent verschillende categorieën.   Aanschafsubsidie De subsidie inzake de aanschaf van schoon en […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga