Uitbreiding Energielijst

18 september 2023
agrarisch

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers fiscaal voordeel als er wordt geïnvesteerd in op de Energielijst staande energiebespa­rende bedrijfsmiddelen.

Uitbreiding met terugwerkende kracht

Op 5 september is de Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) uitgebreid met enkele specifieke investeringen in de glastuinbouw, warmte- en/of koudenetten, en CO2-afvang voor permanente opslag. Deze uitbreiding geldt ook met terugwerkende kracht voor investeringen die zijn gedaan tussen 1 januari en 4 september 2023. Ondernemers kunnen deze investeringen melden tot en met 4 december 2023.

Hoogte aftrek

Het percentage van de EIA bedraagt in 2023 45,5%. Wanneer een ondernemer in 2023 investeert in een energietechniek die op deze lijst staat, kan hij energie-investeringsaftrek aanvragen.

De uitbreiding van de Energielijst 2023

De uitbreiding van de Energielijst geldt specifiek voor de volgende soorten investeringen:

  • Investeringen in de glastuinbouw waarvoor ook subsidie is verstrekt vanuit de regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG). Voorheen was het niet mogelijk om gebruik te maken van energie-investeringsaftrek voor deze investeringen als er al EG-subsidie was toegekend. Nu is dat wel weer mogelijk.
  • Investeringen in warmte- en/of koudenetten.
  • Investeringen in CO2-afvang voor permanente opslag.

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer nieuwsberichten

Algemene vrijstellingen GLMC 7 en GLMC 8 vervallen in 2024

Door de oorlog in Oekraïne zijn twee voorwaarden voor de GLB-basispremie uitgesteld. In 2023 krijgt men geen korting als er geen gewasrotatie op het bouwland (GLMC 7) is toegepast. Ook waren akkerbouwers niet verplicht om 4% van het bouwland niet-productief te laten (GLMC8). In 2024 komen beide algemene vrijstellingen te vervallen. Gewasrotatie in 2024 (GLMC […]

Toepassing van bufferstroken in 2024

Inhoud Vanuit het GLB en de mestwetgeving is het vanaf 2023 verplicht bufferstroken toe te passen langs watergangen en droge sloten. De regels voor een bufferstrook worden vanuit het GLB en de mestwetgeving bepaald. RVO heeft aangegeven dat voor 2024 dezelfde regels zullen gelden voor de bufferstrook als in 2023, en het hoofdgewas opnieuw op […]

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw Inhoud De subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd. De openstelling loopt van 5-10-2023 tot en met 20-10-2023 met een subsidieplafond van € 58.000.000.   Investeringssteun voor energiebesparende technieken De subsidiemodule EG bevat investeringssteun voor energiebesparende technieken die moet worden aangemerkt als staatssteun en moet dus voldoen aan het Europese […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga