Uitstel voor zorgaanbieders die vanaf 2022 nieuw onder WTZa vallen

17 november 2022
zorg

Val jij als zorgaanbieder vanaf 2022 nieuw onder de WTZa?
‘Nieuwe’ zorgaanbieders mogen hun eerste jaarverantwoording Wmg (over boekjaar 2022) uitstellen tot uiterlijk 31 december 2023. Dit schreef minister Helder op 4 november aan de Tweede Kamer. De oorspronkelijke verantwoordingsdeadline van 1 juni 2023 bleek niet haalbaar voor zorgaanbieders die vanaf 2022 nieuw onder de WTZa vallen (vooral zorgaanbieders in de eerste lijn).

 

Zorgaanbieders die vanaf 2022 nieuw onder de WTZa vallen

Voor de openbare jaarverantwoording moet normaal gesproken uiterlijk 1 juni na afloop van een boekjaar worden aangeleverd, volgens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Voor zorgaanbieders die voorheen onder de Regeling Verslaggeving WTZi vielen is dit een bekende datum. Voor zorgaanbieders die vanaf 2022 nieuw onder de WTZa vallen (met name zorgaanbieders in de eerste lijn) is deze deadline niet in alle gevallen haalbaar.

Let op! Dit geldt dus alleen voor zorgaanbieders die vanaf 2022 nieuw onder de WTZa vallen.

Overgangsregeling

Overleg met VWS en NZa heeft geleid tot een overgangsregeling voor bestaande zorgaanbieders die vanaf 2022 onder de WTZa vallen:

  • Over boekjaar 2022: uitstel tot uiterlijk 31 december 2023
  • Voor boekjaar 2023 uitstel tot 1 oktober 2024 (9 maanden)
  • Vanaf boekjaar 2024 (vanaf 1 januari 2025) wordt het tijdstip, zoals nu in de regeling opgenomen, jaarlijks vóór 1 juni

De bijbehorende Kamerbrief kun je hier raadplegen.

Toekomst

De vraag blijft of vanaf boekjaar 2024 de deadline realistisch is. Onze brancheorganisatie SRA blijft hierover met VWS naar een (structurele) oplossing zoeken. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van SBR/XBRL.

Overleg eerstelijnscoalitie

De Eerstelijnscoalitie (ELC), een samenwerkingsverband van eerstelijnszorgorganisaties, heeft met minister Helder nog contact over de (inhoudelijke) effecten van de Wtza voor praktijken in de eerste lijn. Voor de visie van de ELC: Tijdelijke verruiming openbaarmakingstermijnen jaarverantwoording Wtza – LHV.

Meer weten?

Eelke Huijben
accountant AA
Roland Stokman
vennoot / accountant AA

Meer nieuwsberichten

Subsidie coronabanen weer aan te vragen

Zorginstellingen kunnen uiterlijk 6 december 2022 subsidie aanvragen voor de zogenaamde coronabanen. Dit zijn banen in de zorg met een ondersteunende functie. De subsidie heeft betrekking op gerealiseerde coronabanen voor de periode van januari 2022 tot en met juni 2022.   Coronabanen Door deze subsidie ontstonden er banen voor mensen die in sectoren werkten waar […]

Praktijkondersteuner huisarts niet langer zelfstandige

Praktijkondersteuners van huisartsen worden door de Belastingdienst in beginsel niet langer aangemerkt als zelfstandige ondernemers. De Modelovereenkomst waarin dit is geregeld, wordt niet verlengd. Bestaande overeenkomsten kunnen nog wel blijven bestaan.   Praktijkondersteuner Huisarts (POH) De POH ondersteunt de huisarts. De taken zien met name op ondersteuning en begeleiding van patiënten met chronische aandoeningen. Dienstbetrekking? […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga