Wanneer ben je starter voor de NOW?

18 april 2023
werkgever

Er bestaan voor starters specifieke regels inzake de NOW. Maar wanneer wordt u als starter aangemerkt en wat is daarvoor bepalend? Rechtbank Amsterdam gaf onlangs het antwoord. Daaruit blijkt dat niet altijd de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel bepalend is.

 

NOW

Ondernemers met personeel die tijdens de coronacrisis forse omzetverliezen boekten, konden via de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) financiële steun krijgen van de overheid. Voor starters golden speciale regels, omdat de steun onder andere afhankelijk was van de omzet in een bepaalde periode in het verleden, de referentieperiode.

Aanvang bedrijfsuitoefening?

Voor de referentieperiode is bij starters de aanvang van de bedrijfsuitoefening van belang. In dit geval was het betreffende bedrijf al in 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK), maar begon het pas vanaf januari 2020 omzet te genereren. Tot die tijd had het alleen innovatieve werkzaamheden verricht, het ontwikkelen van een digitaal juridisch platvorm.

Datum inschrijving KVK uitgangspunt

De rechtbank is van mening dat de datum van inschrijving bij de KVK uitgangspunt is voor het bepalen van de datum van de aanvang van de bedrijfsuitoefening. Hiervan kan echter worden afgeweken, als op basis van objectief bepaalbare feiten en omstandigheden een andere datum aannemelijk is.

Let op! Het bedrijf heeft hiervoor wel zelf de bewijslast.

Aannemen personeel

Volgens de rechtbank was niet het commercieel aanbieden van het ontwikkelde platvorm het startmoment, maar in dit geval het moment waarop personeel werd aangenomen. Het bedrijf ontwikkelde namelijk zelf het platvorm en had hiervoor personeel in dienst genomen. Dit moment week echter wel af van de inschrijvingsdatum bij de KVK, zodat ook de referentieperiode wijzigde.

Het UWV werd dan ook opgedragen de toegekende NOW te herzien.

Meer weten?

Karin Wisselink
salarismedewerker

Meer nieuwsberichten

Is door werkgever te betalen immateriële schadevergoeding belast loon?

Als je ten opzichte van je werknemers jouw verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, kan het gevolg zijn dat je een schadevergoeding moet betalen. De vraag is of een dergelijke schadevergoeding belast is als loon?   Re-integratieplicht werkgever In een zaak bij de rechtbank in Den Haag ging het om een werknemer die voor 80% arbeidsongeschikt […]

Aanvraag voorzieningen UWV binnenkort online in werkgeversportaal

Bij het UWV kan vanaf 22 juli 2024 een aantal voorzieningen online worden aangevraagd. Het gaat met name om voorzieningen voor werkgevers en werknemers.   Voorzieningen UWV Wanneer je als werkgever een werknemer met een ziekte of handicap in dienst heeft, kom je in aanmerking voor een aantal voorzieningen die jou óf de werknemer ondersteunen. […]

Controleer de definitieve berekening Wtl 2023

De Belastingdienst stuurt vóór 1 augustus 2024 de beschikkingen Wtl 2023. Hierin is de hoogte van jouw recht op LIV, jeugd-LIV en/of een LKV voor het jaar 2023 opgenomen. Als je het niet eens bent met de berekening hiervan, moet je binnen zes weken na dagtekening van de beschikking in bezwaar. LIV 2023 Je kunt […]

accountants en adviseurs sinds 1926 - accountants en adviseurs sinds 1926 -
ga