Juridische structuur

Westerveld en Vossers kent een maatschapstructuur en is een maatschap met rechtspersonen met beperkte aansprakelijkheid (“praktijkvennootschappen”). De leiding berust bij de volgende 4 vennoten, te weten:

  • Rogier Hoftijzer
  • Roland Stokman
  • Bas Teuwsen
  • Feiko Vrieze

Een lijst van de leden van de maatschap wordt op verzoek kosteloos toegezonden.