Agrarisch advies

Specifiek agrarisch advies

Wet- en regelgeving in de agrarische sector wordt steeds complexer. Voorbeelden zijn kavelruil, pacht, fosfaatrechten, mestbeleid en het nieuwe GLB beleid met de Ecoregeling. Daarnaast spelen er vaak andere zaken, zoals bedrijfsopvolging, huwelijkse voorwaarden, nalatenschappen, overdrachtsbelasting, schenkings- en successierecht.

Complexe wetgeving

Vanwege de specifieke en complexe wet- en regelgeving in de agrarische sector, hebben wij onze kennis gebundeld in een aparte afdeling. Onze ervaren agrarische adviseurs kunnen al jouw vragen ten aanzien van agrarisch ondernemen beantwoorden. We bedienen alle agrarische vormen: van akkerbouw tot varkens, van melkvee tot loonbedrijf.

Agrarisch investeren?

Ben je ondernemer en onderworpen aan de inkomsten- of vennootschapsbelasting en heb je investeringsplannen? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor de fiscale regeling van de Milieu- en investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Bij rundveehouders, varkenshouders en pluimveehouders is de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) van toepassing. Hierbij worden er extra eisen gesteld aan de reductie van ammoniakemissie en aan het dierenwelzijn. Hiervoor kun je een certificering krijgen die wordt afgegeven door een onafhankelijke instelling. Vanzelfsprekend kunnen wij je hierbij helpen.

Wij informeren je graag

De MIA en/of Vamil dienen binnen drie maanden te worden aangevraagd na het aangaan van de investeringsverplichting. Vooraf heb je een voorlopig certificaat nodig. Regelingen worden veelal niet meer gesloten wanneer de budgetten zijn uitgeput. Wil je meer informatie over de MIA, VAMIL, MDV en/of andere fiscale regelingen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons. 

Meer weten?

Erik Berendsen
agrarisch adviseur
Ferry Wenneker
agrarisch adviseur

Meer weten over agrarisch advies?

Neem contact op met onze agrarische adviseurs Erik Berendsen, Ferry Wenneker of Laura Penterman-Wegink via tel. 0315 – 270 000. Wij helpen je graag verder. 

Blik op de toekomst

We kijken graag vooruit: hoe ziet de toekomst eruit? Wat kun je verwachten? We volgen allemaal de stikstof discussie. Welke gevolgen heeft dat voor de eigen onderneming? Wat kun je eraan sturen? De grote onzekerheid die nu boven de markt hangt, is nogal bepalend voor de hele sector. Is er een overlevingskans of is het einde verhaal? Met onze kennis en ervaring op fiscaal en bedrijfskundig gebied, helpen wij bij het maken van de juiste keuzes. Denk aan subsidies, bedrijfsoptimalisatie, belastingbesparingen of het ontwikkelen van nevenactiviteiten. Maar ook beëindiging als het niet langer rendabel is. De markt is steeds complexer, en daarmee ook de ondersteuning. Wat blijft is de passie voor het vak.

Ja, ik wil graag sparren over de toekomst

Allround agrarisch adviseur

Onze agrarische adviseurs weten wat er speelt. De focus ligt niet langer bij schaalvergroting, maar bij optimalisatie. Hoe kan er binnen het bestaande bedrijf meer verdiend worden? We dragen de komende jaren graag bij aan een financieel gezond agrarisch bedrijf dat voldoet aan de dan geldende maatschappelijke wensen.

Wat kunnen wij voor je betekenen?


Passie voor het vak

We helpen ondernemers graag verder met de bedrijfsvoering. Wil je investeren? Dan kijken wij met een begroting en prognose of het uit kan. Ook bij gecombineerde opgaves kan er soms met aanpassingen in het bouwplan toch aan alle voorwaarden worden voldaan. Ook helpen wij je bijvoorbeeld graag op het gebied van subsidies, bedrijfsoptimalisatie en/of belastingbesparingen.  

Weten wat er speelt

Onze sterke kant is dat we van heel veel wat weten. Erik is als belastingadviseur (RB) fiscaal onderlegd. Ook hebben we hier een team van fiscalisten. Speelt er iets specifieks? Dan kunnen we hier intern gelijk een fiscalist raadplegen. Ferry is lid van de erkende beroepsvereniging voor agrarisch bedrijfsadviseurs. Een netwerk dat ondernemers in de land- en tuinbouw begeleidt bij strategische beslissingen en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. 

Gecertificeerd stikstofcoach

Als gecertificeerde stikstofcoach kijkt Ferry naar oplossingen om stikstof te reduceren. Dat hoeft bijvoorbeeld niet gelijk een nieuwe ligboxenvloer te zijn, maar dat kan ook een simpele aanpassing zijn. Door het eiwit in het krachtvoer te verlagen kun je ook minder eiwit aanvoeren. Met behoud van productie. Via de Kringloopwijzer kunnen we zien aan welke knoppen je als boer nog kunt draaien. Waar zitten verbeterpunten? Een voerleverancier heeft soms andere belangen, terwijl meer brok onderaan de streep niet altijd per se de oplossing is. Wij zijn onafhankelijk en kijken naar het totaalplaatje.

accountants en adviseurs sinds 1926 – accountants en adviseurs sinds 1926 –
ga