Zorgadvies
op maat

Specialist in de zorg

Zowel regionaal als landelijk begeleiden wij diverse (particuliere en reguliere) woon- en zorgvoorzieningen, zorghotels, zorginstellingen en thuiszorgorganisaties, maar ook overige zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen. Door onze specifieke kennis van de zorgsector, kunnen wij je op alle fronten van dienst zijn. Wij zijn bekend met de complexe materie waar je als zorgverlener mee te maken krijgt, zowel bij de opstart als bij reeds gestarte organisaties.

Met welke wetgeving heb je te maken?

Welke werkzaamheden zijn belastingplichtig voor de omzetbelasting? Wat is de beste fiscale en juridische structuur? Hoe kun je je financiële administratie het beste optimaliseren? Graag helpen we je hierbij, of nemen wij je administratieve- en financiële werkzaamheden uit handen. Zo kun jij je op de zorg voor jouw cliënten focussen. Voor het opstellen van financiële verantwoordingen, zoals jaarrekeningen en nacalculaties kun je ook bij ons terecht. Indien vereist, houden wij bij het samenstellen van de jaarstukken rekening met specifieke vereisten op grond van Richtlijnen verslaggeving WTZi en RJ 655. 

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Wij kunnen je helpen bij het opstellen van een haalbaarheidsbegroting, en daarna bij het maken van een financiële paragraaf voor bancaire instellingen of beleggers. Wil je bijvoorbeeld personeel aannemen? Wij kunnen je helpen bij het aannemen, maar ook bij het in- en uitlenen van personeel en ZZP-constructies. Wij kunnen je o.a. van dienst zijn bij:

* Het aanvragen van een WTZi-erkenning
* Het juist toepassen van de besluitvrijstelling in de omzetbelasting
* Fiscale ondersteuning voor cliënten en bewoners (bewoners kunnen mogelijk in aanmerking komen voor aftrekbare zorgkosten)
* Rekening houdend met jouw persoonlijke situatie
* Fiscale en juridische structuur (V.o.f./EZ/BV/Coöperatie/Stichting enz.)
* Fiscale en juridische advisering en begeleiding/het opstellen van overeenkomsten
* Digitalisering financiële administratie/loonadministratie
* Opstellen jaarrekeningen (RJ 655)
* Verzorgen fiscale aangiftes BTW/VPB/IB

Ben je controleplichtig?

Dan is het via onze partner Confirm mogelijk om de jaarrekening te laten beoordelen en controleren op basis van de richtlijnen. Ook kan Confirm je bijvoorbeeld helpen bij: 

* Controle op de nacalculatie van jouw zorgproductie (WLZ/WMO/JW)
* Diversen subsidieverklaringen gemeenten
* Controle op subsidieregeling zorginfrastructuur (ZIS)
* Controle op wet- en regelgeving rondom de Wet Normering Topinkomens (WNT)
* Ondersteuning bij maatschappelijke jaarverantwoording DigiMV

Meer weten?

Eelke Huijben
accountant AA
Roland Stokman
vennoot / accountant AA

Wil je zorgadvies op maat?

Neem contact op met Roland Stokman of Eelke Huijben via tel. 0315 – 270 000. Wij helpen je graag verder. 

 

 

Van starter tot gevestigde zorgondernemer

De zorgsector is sterk gebonden aan specifieke wet- en regelgeving. Ook zorgt een toenemende vraag naar zorgverlening ervoor dat de sector volop in beweging is. Wil je een zorgonderneming starten? Als zorgverlener moet je voldoen aan strenge toelatingseisen, bijvoorbeeld vanuit de Wet Toelating Zorg Instelling (WTZI). Als gevestigde zorgverlener heb je te maken met een permanente toetsing (o.a. vanuit inspectie Gezondheidszorg) en strenge, specifieke kwaliteitseisen ten aanzien van de jaarrekening, administratieve organisatie en interne beheersing.

Bel voor een afspraak met onze accountant

Specialist in het gehele traject

Door specifieke kennis van de zorgsector, kunnen wij je hierbij op alle fronten van dienst zijn. Variërend van het aanvragen en onderhandelen bij de aanbesteding tot het verzorgen van jouw administratie, het opstellen van de jaarrekening en/of een controle op de nacalculatie van jouw zorgproductie. Wij zijn bekend met de complexe materie waar zorgverleners mee te maken krijgen, zowel bij de opstart als bij reeds gestarte organisaties.

Particuliere woonzorg

Ben je het liefst primair bezig met je bewoners? Samen met je personeel lever je de best beschikbare zorg, die aansluit bij de wensen van de bewoners en hun familie. Of het nu gaat om verzorging of intensieve verplichting en behandeling: wij helpen je graag verder met alle wet- en regelgeving, zodat jij je kan focussen op de primaire zorg voor de bewoners.

Intramurale zorginstelling

Reguliere zorg vindt plaats binnen de zorginstelling waar de cliënt is opgenomen. Grof gezegd kennen we twee soorten instellingen, namelijk de verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Service, voeding (eten en drinken) en verblijf wordt in de reguliere zorg betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit in tegenstelling tot extramurale zorg, waar de patiënt hier zelf een voorziening voor moet treffen.

Thuiszorg

Jouw cliënten wonen nog thuis en wensen zorg in hun eigen leefomgeving. Samen wordt er gekeken hoe er binnen de thuissituatie de best mogelijke zorg kan worden verleend. Zoals thuiszorg, individuele begeleiding en huishoudelijke hulp. Komen cliënten in aanmerking komen voor hulp vanuit de Wmo? Dan ontvangen zij hulp vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura.

Jeugdzorg

Ook instellingen voor jeugdhulp, dan wel jeugdbescherming, reclassering en particuliere justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) moeten jaarlijks verantwoording afleggen over hun prestaties dankzij de Jeugdwet. Steeds meer uithuisgeplaatste kinderen/jongeren vinden een veilig thuis met professionele begeleiding. Bij een pleeggezin, traditionele tehuizen of gezinshuizen. Wil je meer weten over aftrekbaarheid van kosten (zoals Gezinshuis)?  Wij hebben ruime ervaring met traditionele tehuizen en gezinshuizen (Gezinshuis.com).

Zelfstandige Behandelcentra (ZBC)

Binnen het zelfstandig behandelcentrum (ZBC) heb je een samenwerkingsverband met minstens twee medisch specialisten. Vaak voor specialismen zoals orthopedie, oogheelkunde en dermatologie, waarbij de cliënt niet hoeft te worden opgenomen. Als ZBC krijg je toelating op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). In tegenstelling tot bijvoorbeeld een privékliniek kun je als ZBC (net als een regulier ziekenhuis) aanspraak maken op betaling van zorgverzekeraars.

GGZ

Als zelfstandig zorgverlener in de geestelijke gezondheidszorg (zelfstandig behandelaar GGZ, psycholoog of psychotherapeut) heb je te maken met veel wet- en regelgeving. Een declaratie aan de zorgverzekeraar moet bijvoorbeeld weer andere gegevens bevatten dan een declaratie aan cliënten. Loop je het risico van onjuiste declaraties? Moet je terugbetalen of ben je nog binnen budget? Kun je met één druk op de knop de juiste informatie uit je administratiesysteem halen? 

Zorghotel

Een kortdurend en tijdelijk verblijf, met de zekerheid van 24-uurs verpleging en verzorging. Als zorghotel sta je bekend om het comfort, privacy en service voor je gasten. Ziekenhuizen dringen de verblijfsduur van patiënten steeds verder terug. De behoefte aan zorghotels als brugfunctie tussen ziekenhuis en thuis neemt mede daardoor steeds meer toe. Als zorghotel biedt je een uitstekende oplossing voor de herstelperiode na een operatie of behandeling of een vakantie zonder zorgen.

Fysiotherapeut

De focus ligt op je patiënten. Naast de werkdruk en de hoeveelheid administratieve taken, zijn er vaak veranderingen waar je iets mee moet. Moet ik de praktijk alleen blijven uitoefenen of moet ik kiezen voor een loondienstverhouding of juist voor een grotere maatschap? Wat als ik als ZZP’er aan de gang ga, hoe zit het dan met de Wet DBA? Hoe regel ik een maatschapsovereenkomst als ik met meerdere fysiotherapeuten ga samenwerken? Kan ik nog andere vormen van dienstverlening ontwikkelen zodat ik mijn patiënt nog beter van dienst kan zijn? 

Huisarts

Als huisarts gaat je aandacht uit naar jouw patiënten. Naast de werkdruk en de hoeveelheid administratieve taken wordt je frequent bestookt met veranderingen waar je als huisarts iets mee moet. Zo spelen vragen als: moet ik de praktijk alleen blijven uitoefenen of kies ik voor een HOED-constructie? Wat is dan een handige rechtsvorm? Hoe regel ik dan de maatschapsovereenkomst met de overige leden van de HOED? Kan ik een gedeelte van financiële administratie niet outsourcen?

Tandarts

Zit je praktijk nog in de juiste rechtsvorm en hoe is het met mijn pensioen geregeld? Hoe combineer ik het op de werkvloer met de mondhygiënistes en de tandartsen zodanig dat patiënten hier optimaal gebruik van kunnen maken? Hoe regel ik de vraagstukken op het gebied van HRM? Kan de salarisadministratie niet anders en beter georganiseerd worden? Kan ik naast mijn huidige praktijk andere vormen van dienstverlening ontwikkelen zodat ik mijn patiënt nog beter van dienst kan zijn?

accountants en adviseurs sinds 1926 – accountants en adviseurs sinds 1926 –
ga