Estate planning

(Familie)vermogen en nalatenschappen

Wil je je kind(eren) financieel ondersteunen? Denk hierbij aan financiële steun voor studiekosten, de koop van een woning of het verlies van een baan. Of wil je kind de droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen? Jouw financiële hulp helpt dat mogelijk te maken. Graag adviseren wij je hierbij.

Financieel ondersteunen van kind(eren)

Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om een kind financieel te ondersteunen, is het schenken van geld. Dit kan op diverse manieren. Door handig gebruik te maken van vrijstellingen en fiscaal vriendelijke schenkingsvormen, kun je het rendement van jouw schenking verhogen. Niet alleen op het moment van schenking zelf, maar ook later. 

Schenken na overlijden

Schenken is een voordelige manier om het opgebouwde vermogen aan de volgende generatie over te dragen. Ook kun je schenken onder bepaalde voorwaarden of erkennen een bedrag schuldig te zijn dat pas opeisbaar is na overlijden. Voordeel van dit laatste is dat je blijft beschikken over het (geschonken) vermogen en liquiditeiten en toch handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting.

Bedrijfsopvolging in de familie

Wil je het bedrijf geheel of gedeeltelijk overdragen? Met de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet kun je het ondernemingsvermogen of jouw aanmerkelijkbelangaandelen fiscaal vriendelijk op de kinderen overdragen. De BOF geldt alleen voor actieve ondernemingen. Beleggingsactiviteiten vallen buiten de regeling.

Familielening

Het is nog steeds moeilijk om een financiering bij een bank te krijgen. Bij een lage rente op het spaardeposito kan een familielening dan al gauw een aantrekkelijke optie zijn. Maak wel zakelijke afspraken en leg de voorwaarden, zoals rente, duur, aflossing, aanwending van de geldsom, opeisbaarheid, opzeggingsgronden en eventuele zekerheden goed vast. Dit zorgt voor financiële en juridische duidelijkheid en voorkomt veelal onnodige fiscale narigheid.

Meer weten?

Bas Teuwsen
vennoot/ fiscalist

Meer weten over estate planning?

Neem contact op met onze adviseur mr. Bas Teuwsen CFP® RB via tel. 0315 – 270 000. Wij helpen je graag verder. 

Fiscaalvrije schenkingen

Als ouder kun je jouw kind(eren) jaarlijks een bedrag schenken zonder dat daar belasting over betaald moet worden. Voor 2022 is dit bedrag € 5.677. Schenk je aan een kind dat tussen de 18 en 40 jaar oud is (of van wie de partner jonger is dan 40 jaar)? Dan kan deze vrijstelling eenmalig worden verhoogd. Gaat het om een schenking voor de eigen woning? Dan is de schenkingsvrijstelling € 106.671 in 2022.

Ja, adviseer mij over de fiscale voordelen

Optimaal gebruik maken van de fiscale voordelen

Estate planning richt zich op de juridische- en fiscale begeleiding van (familie)vermogens en nalatenschappen. Je hebt dan te maken met ondermeer de erfbelasting, de schenkbelasting, het huwelijksvermogensrecht en het fiscale recht. Denk je hier tijdig over na? En neem je gepaste maatregelen? Dan kun je optimaal gebruik maken van de fiscale voordelen. 

accountants en adviseurs sinds 1926 – accountants en adviseurs sinds 1926 –
ga