Partner in Audit

De gebundelde kracht van 300 professionals

Vanuit wettelijke voorschriften kun je als (middel)grote onderneming verplicht zijn om de jaarrekening te laten controleren. Ook bij het ontbreken van een wettelijke verplichting, kan een vrijwillige accountantscontrole raadzaam zijn. Bijvoorbeeld indien er externe eisen van bank of verzekeraar aan ten grondslag liggen of indien de statuten van je organisatie dit vereisen.

Audit en Assurance vanuit Confirm

Samen met Kab Accountants & Belastingadviseurs, ONS Accountants en Belastingadviseurs en HZW Accountants en Adviseurs hebben wij onze audit en assurance werkzaamheden gebundeld in Confirm. Hiermee is Confirm één van de grotere kantoren voor onafhankelijke audit en assurance werkzaamheden. Door samenwerking van de vier kantoren is een krachtig netwerk ontstaan van 300 professionals op het gebied van accountancy en belastingadvies.

Passie voor audit

Door toegenomen regeldruk is het voor traditionele allround accountantskantoren aantrekkelijk om hun audit en assurance werkzaamheden te bundelen in een partij die hierin gespecialiseerd is. Confirm verricht werkzaamheden bij (middel)grote bedrijven en non-profit organisaties, waaronder (woon)zorginstellingen. Ook accountantskantoren die zelf niet over de noodzakelijke AFM vergunning beschikken kunnen Confirm inschakelen voor hun cliënten, maar blijven bij hun cliënten wel fungeren als accountant en adviseur voor alle overige zaken. Cliënten blijven hierdoor verzekerd van een professionele uitvoering van alle vormen van accountantsdienstverlening.

Meer weten?

Feiko Vrieze
vennoot / accountant

Meer weten
over Audit en Assurance?


Wil je meer weten over controle- en/of beoordelingsopdrachten via Confirm?
Of direct een professional van Confirm inschakelen? Neem dan contact op met Feiko Vrieze RA via tel. 0800 – 2663476 of bezoek de website www.confirm.nu.

Over Confirm

De accountants van Confirm hebben te maken met uiteenlopende branches. Hierdoor hebben veel medewerkers zich in de loop der jaren kunnen specialiseren. Daarnaast is er tussen onze accountants onderling sprake van een echte synergie. Een uitdaging die zich op het ene terrein voordoet, komt in een andere vorm en op een ander terrein wellicht ook aan de orde. Uiteindelijk ben jij degene die van deze wisselwerking profiteert. Een accountant van Confirm is een hoogopgeleide specialist die verder kijkt dan de grenzen van zijn of haar specialisatie. Bovendien vindt er een voortdurende uitwisseling van kennis plaats. 

Ja, ik wil meer weten over Confirm

Partner in Audit: wij groeien met je mee

Is jouw onderneming controleplichtig? Of binnenkort controleplichtig dankzij groei?
Voor alle Audit en Assurance werkzaamheden kun je terecht bij onze partner Confirm, een partij die hierin gespecialiseerd is. Westerveld en Vossers is één van de oprichters van coöperatie Confirm. Dankzij de korte lijnen met Confirm kunnen we snel schakelen.

accountants en adviseurs sinds 1926 – accountants en adviseurs sinds 1926 –
ga