HR advies

Jouw HR sparringpartner

Wil je een (nieuwe) medewerker aannemen? Wat moet je als werkgever regelen? Als werkgever wordt er van je verwacht dat je van alle markten thuis bent. Zoals het opstellen van arbeidscontracten, maar ook wat te doen bij ziekte of ontslag. Soms is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Er kunnen situaties en risico’s ontstaan, waar je als werkgever eigenlijk niet op zit te wachten. Gelukkig sta je hier niet alleen voor. Wij helpen je graag in het gehele traject van in dienst tot ontslag.

Personeel in dienst

Als werkgever heb je rechten en plichten. Dat begint bijvoorbeeld al met duidelijke functiebeschrijvingen en arbeidscontracten. Wij kunnen je hierin adviseren. Ook als het gaat om detachering, inlenersaansprakelijkheid en het werken met zelfstandigen. Wij helpen je graag bij je HR beleid, zoals het opzetten van een beoordelingssysteem, functionerings- en beoordelingsgesprekken en een personeelshandboek.

Gezond werkklimaat

Tevreden werknemers dragen bij aan een beter bedrijfsresultaat. Wij helpen je graag bij het creëren van een gezond werkklimaat met de juiste arbeidsverhoudingen. Vanuit fiscaal oogpunt adviseren wij je bij personeelsuitkeringen en het fiscaal vriendelijk belonen van je personeel. Bij niet functionerende medewerkers bieden wij bemiddeling, mediation en/of coaching. Ook kunnen wij adviseren bij arbeidsrechtelijke zaken, zoals ontslag en reorganisatie. In alle gevallen is het belangrijk om tijdig en zorgvuldig te handelen.

Meer weten?

Miranda Brethouwer
HR medewerker

Meer weten over HR advies?

Wil je meer weten of een vrijblijvende HR check? Neem dan contact op met Miranda Brethouwer via tel. 0315 – 270 000. Wij brengen graag de kansen en aandachtspunten op personeelsgebied voor je in kaart.

Jouw HR sparringpartner

Wat moet je als werkgever allemaal regelen? Overweeg je personeel aan te nemen? Wat moet je doen bij een zieke werknemer? Wij ondersteunen je graag bij het volledige traject van in dienst nemen tot ontslag. Zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten, maar ook de beoordeling van personeelsuitkeringen, fiscaal vriendelijk belonen en de werkkostenregeling (o.a. advisering cafetariasysteem, beloningsvormen en kostenvergoedingen). Ook ondersteunen wij bij bezwaar- en beroepsprocedures van loonheffingen. Wij hebben internationale kennis van loonbelasting en sociale wetgeving.

Ga naar salarisverwerking

Goed voorbereid is het halve werk

Wil je als werkgever geen onnodige risico’s lopen? Neem dan tijdig de juiste stappen.
Daarmee voorkom je problemen en beperk je de eventuele schade tot een minimum. Heb je bijvoorbeeld een ontslag niet goed (of te laat) voorbereid? Dan kan dat een enorme schadevergoeding tot gevolg hebben.

Waar moet je op letten?


Personeelsdossiers

Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van het personeelsdossier van werknemers. De privacy van persoonsgegevens is vanzelfsprekend van groot belang. Met een digitaal dossier in Loket.nl kun je er zeker van zijn dat je voldoet aan de laatste wet- en regelgeving en de beveiliging van documenten gewaarborgd is. Wij helpen je graag bij jouw dossieropbouw en salarisverwerking.

Wees alert bij (langdurig) ziekte

Heb je een langdurig zieke werknemer? Een grondige en tijdige aanpak is belangrijk voor het verdere verloop. Als werkgever moet je bijvoorbeeld melding maken bij het UWV, anders loop je het risico van een loonsanctie. Voorkom dat je onnodig loon moet door betalen of dat je de compensatie bij een transitievergoeding misloopt. Ook bij een slapend dienstverband is het mogelijk dat medewerkers op een later moment nog een transitievergoeding eisen. Wij adviseren je welke stappen je hierin moet nemen.

 

accountants en adviseurs sinds 1926 – accountants en adviseurs sinds 1926 –
ga